English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 1045
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
22/2023/QĐ-UBND 25/09/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tải về
21/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
06/2023/TT-BXD 08/09/2023 Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị Tải về
60/2023/TT-BTC 07/09/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Tải về
68/2023/NĐ-CP 07/09/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 Tải về
20/2023/QĐ-UBND 07/09/2023 Quyết định Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
67/2023/NĐ-CP 06/09/2023 Nghị định Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng Tải về
16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Thông tư Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Tải về
16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Thông tư Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Tải về
59/2023/TT-BTC 30/08/2023 Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Tải về
12345678910...

Chung nhan Tin Nhiem Mang