English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
  • 24/06/2022

    Các chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển du lịch tại Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025

    Ngày 10/6/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 20/6/2022. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (trừ trường hợp các dự án có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền).

  1 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 461
  • Hôm nay: 23550
  • Trong tuần: 323,956
  • Tất cả: 32,342,806

Chung nhan Tin Nhiem Mang