Tình hình KTXH tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8/2021

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 7/2021

1. Tài chính - ngân hàng

Thu ngân sách ước 949 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thu 10.157 tỷ đồng, đạt 73% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa trên 3.111 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, cao hơn cùng kỳ 23%, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt gần 1.040 tỷ đồng/dự toán 1.319 tỷ đồng. Chi ngân sách 184 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng chi 4.828 tỷ đồng, đạt 44% dự toán.

Đến nay các TCTD thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 206 khách hàng với dư nợ 34,48 tỷ đồng. Ước đến cuối tháng 7/2021: tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD đạt 39.050 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt 31.200 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm 2020.

2. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

2.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Xuống giống 784 ha lúa Hè thu, nâng tổng diện tích lúa Hè thu xuống giống đến nay 72.784ha, đạt 98,4% kế hoạch, thu hoạch 645ha, năng suất bình quân 5,15 tấn/ha. Nắng nóng kéo dài làm mực nước nội đồng một số nơi xuống thấp gây thiệt hại 365,5 ha lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ, mức độ thiệt hại từ 30% trở lên.

Xuống giống 4.522 ha cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, nâng tổng số đến nay đã gieo trồng 36.675ha, đạt trên 71% kế hoạch.  

Chăn nuôi phát triển ổn định, công tác thủy lợi nội đồng đạt 99,7% kế hoạch; công bố tình trạng khẩn cấp khắc phục sạt lở ở 03 đoạn đê bao thuộc huyện Trà Cú.

Tổng diện tích nuôi thủy sản 9.479 ha, lũy kế 7 tháng thả nuôi 48.519 ha, đạt 84% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy - hải sản 26.507 tấn, lũy kế 7 tháng 127.945 tấn, đạt 54% kế hoạch, cao hơn cùng 4.154 tấn.

2.2. Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 7,8% so tháng trước, lũy kế 7 tháng giảm 3,7% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.102 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt 21.597 tỷ đồng, đạt 47,8% so kế hoạch, giảm 2,1% so cùng kỳ, trong đó: (i) công nghiệp khai khoáng tăng 1,1%; (ii) công nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,81%; (iii) công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải tăng 2,4% và (iv) công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm 4,8%.

Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai 05 dự án điện gió, đến nay đã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 690/780 hộ,  đã hoàn thành 198/199 móng trụ, thi công kéo dây được 15,9/58km, thi công lắp đặt 8/79 tuabin. Phát triển mới 935 hộ sử dụng điện, lũy kế 7 tháng phát triển 2.458 hộ, tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,21% (vượt 0,01% kế hoạch).

2.3. Thương mại - dịch vụ

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường; trước thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, sức mua các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh từ 30-50% và khan hiếm một số mặt hàng thiết yếu do tâm lý mua hàng tích trữ của người dân. Thị trường nhanh chóng được bình ổn, nguồn hàng hóa đủ cung ứng theo nhu cầu của người dân, tình hình tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh khá ổn định, không có tồn đọng.

Do thực hiện giãn cách xã hội, các hoạt động không thiết yếu, vui chơi giải trí, lưu trú, ăn uống, du lịch, dịch vụ khác phải tạm dừng... nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 2.455 tỷ đồng, giảm 15,9% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng 23.150 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch, tăng 15,6% so cùng kỳ.

2.4. Công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác

Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nghiệm thu 02 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cho Hộ kinh doanh và Hợp tác xã.

Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư trong nước, lũy kế 7 tháng cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 17 dự án trong nước với tổng vốn 10.335 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 06 dự án nhưng vốn tăng 9.825 tỷ đồng.

Phát triển mới 32 doanh nghiệp, cấp đăng ký bổ sung 45 doanh nghiệp, giải thể 09 doanh nghiệp; lũy kế 7 tháng phát triển mới 238 doanh nghiệp (đạt 47,6% kế hoạch; 06/09 địa phương có số doanh nghiệp phát triển mới đạt trên 50% chỉ tiêu giao), giải thể 58 doanh nghiệp; so với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn 07 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gấp 1,8 lần, giải thể tăng 16 doanh nghiệp. Giải thể 04HTX, đầu năm đến nay giải thể 05 HTX.

2.5. Đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch

Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 4.151 tỷ đồng; giải ngân đến 16/7/2021 đạt 29,9% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 32,6% kế hoạch).

Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành báo cáo đánh giá thực trạng các hợp phần Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Cầu Quan.

3. Giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa theo chương trình giáo khoa phổ thông 2018 đối với lớp 1; thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 2, hoàn thành dự thảo lần 1 bộ tài liệu giáo dục địa phương lớp 6; tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 2, 6 năm học 2021-2022. Tổ chức thi và chấm thi “Thiết kế bài giảng E-learning” năm học 2020-2021 cấp mầm non, tiểu học và trung học; xét duyệt học bổng Nguyễn Thiện Thành cho 245 học sinh nghèo vượt khó.

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh năm 2022; công nhận kết quả thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; chuyển giao kết quả thực hiện 03 đề tài. Triển khai Phương án khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành/lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.

4. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Đến nay giải quyết việc làm 16.640 lao động, đạt 72,3% kế hoạch, đưa 292 lao động đi làm việc nước ngoài, đạt 32,4% kế hoạch.

Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chính sách ưu đã người có công, chính sách bảo trợ xã hội và giảm nghèo, các gia đình chính sách và người có uy tín: Chúc thọ, mừng thọ 9.169 người cao tuổi; Thăm, viếng 08 người có uy tín và người thân; cấp phát 16.964 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; hoàn thành đưa vào sử dụng 01 công trình vốn viện trợ của Chính phủ AiLen; Hỗ trợ kinh phí xây dựng Chánh điện 02 cơ sở tôn giáo.

Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt cho trẻ; phát hiện và đã xử lý 12 ổ dịch sốt xuất huyết.

 Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao, đến ngày 19/7/2021, tổng số trường hợp đã thực hiện cách ly trên toàn tỉnh 13.752 trường hợp, đã hoàn thành cách ly 5.321 trường hợp. Trong tháng, phát hiện 85 ca mắc Covid-19, tăng 82 ca so với tháng trước; từ đầu năm đến ngày 19/7/2021 đã phát hiện 88 ca mắc Covid-19 (21 ca ngoài tỉnh). Đến nay, tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 là 95 người, đã điều trị khỏi cho 11 bệnh nhân.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt danh sách 7.832 người bán lẻ vé số ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tổng kinh phí hỗ trợ 11,748 tỷ đồng.

Vận động Quỹ phòng, chống dịch Covid-19: Đến ngày 15/7/2021, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận đăng ký đóng góp của 604 tập thể và cá nhân với tổng số tiền trên 14,5 tỷ đồng và hiện vật, đã giải ngân 3,67 tỷ đồng và phân bổ các  hiện vật đến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các địa phương, Bệnh viện dã chiến số 01, Trung đoàn 926, san sẻ khó khăn với Thành phố Hồ Chí Minh...

Xây dựng chương trình văn nghệ, tiểu phẩm phục vụ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hoàn chỉnh Điều lệ các môn thể thao chào mừng Lễ hội Ok - Om - Bok tỉnh Trà Vinh và giải vô địch Thể dục dưỡng sinh tỉnh Trà Vinh năm 2021.

5. Tài nguyên và môi trường, thông tin truyền thông, cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác năm 2021. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp (lần 3, lần 4) dự thảo Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa. Triển khai lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải của 13 cơ sở. Giám sát số lượng rác thải tại Khu cách ly Trường Quân sự địa phương được chuyển giao cho Công ty Vina Encorp xử lý.

Khảo sát nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; chỉ số cải cách hành chính (Par INDEX) năm 2020 xếp hạng 52/63, tăng 05 hạng so với năm 2019; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 xếp hạng 08/63, giảm 01 hạng so với năm 2019. Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 15 cuộc với 11 tổ chức và 78 cá nhân; phát hiện và xử lý 16 trường hợp vi phạm. Tiếp 499 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; nhận 360 đơn (đơn thuộc thẩm quyền 245 đơn); giải quyết 102/245 đơn, đạt 41,6%.

6. Về quốc phòng, an ninh

Duy trì tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an toàn địa bàn; phối hợp với lực lượng Hóa học Quân khu tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; trình Quân khu thẩm định văn kiện huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên năm 2021. Tiếp tục, theo dõi công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trà Cú, thành phố Trà Vinh. Tổ chức sơ kết lần 01 hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2022 thành phố Trà Vinh.

Phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm về quản lý kinh tế, 32 vụ vi phạm về môi trường. Điều tra làm rõ 34/41 vụ phạm tội về trật tự xã hội; triệt xóa 58 vụ tệ nạn xã hội; khởi tố 02 vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người (dịch bệnh Covid-19) trên địa bàn huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Ngang; phát hiện 14 vụ phạm tội về ma túy. Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông, làm 02 người chết; từ đầu năm đến nay xảy ra 26 vụ, làm 26 người chết, 08 người bị thương; kiểm tra an toàn PCCC tại 801 cơ sở.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2021

1. Tập trung xây dựng hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022, Xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2022-2024. Thông qua Hội đồng Quy hoạch báo cáo đánh giá hiện trạng và triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các biện pháp ổn định sản xuất, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, nhất là Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Theo dõi, vận động người dân xuống giống lúa vụ Thu Đông - Mùa 2021 và Đông Xuân 2021 - 2022 theo lịch thời vụ; tiếp tục khuyến cáo nông dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi thủy sản; đẩy mạnh việc đưa cây màu luân canh trên đất trồng lúa; giám sát chặt chẽ, hướng dẫn nông dân phòng trị sâu đầu đen hại dừa. Tập trung thực hiện tiêm phòng, giám sát tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Duy trì và mở rộng diện tích nuôi thủy sản. Tập trung hỗ trợ, xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2021. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai.

4. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường; đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử; tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ nhân dịp lễ hội Ok-Om-Bok tỉnh Trà Vinh năm 2021. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng KCN Cổ Chiên; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án điện gió, phấn đấu đưa vào vận hành 05 dự án điện gió trong quý IV/2021.

Quan tâm công tác xúc tiến đầu tư; tăng cường giải pháp tuyên truyền khởi nghiệp. Tiếp tục củng cố, giải thể các HTX hoạt động yếu kém, ngưng hoạt động.

5. Hoàn chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022; Rà soát, cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh (đợt 1) năm 2021. Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Thông tư số 03 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

6. Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022; thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 2. Công bố kết quả và tổ chức xét tốt nghiệp THPT năm 2021; chuẩn bị hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 2) cho  thí sinh bị ảnh hưởng Covid-19.

7. Tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm, tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài bằng hình thức phù hợp. Xây dựng Kế hoạch phát triển hệ thống hoạt động dịch vụ việc làm thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

8. Hoàn thành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Rà soát, hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

9.  Xây dựng Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021 (đợt 2); triển khai các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021. Xây dựng Kế hoạch Hội thi “Tiếng hát mùa xuân” năm 2022; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 và Kế hoạch tuyên truyền trực quan kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh.

10. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ (2021-2025) tỉnh Trà Vinh; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, Chỉ thị số 47-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

11. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và điều hành; đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Trà Vinh theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

12. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện nhập cảng tại Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 612
  • Trong tuần: 13,718
  • Tất cả: 1,521,045