Tình hình KTXH tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022

Trong tháng, Ủy ban nhân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 29 Nghị quyết quan trọng. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công nghiệp chế biến, chế tạo, bán lẻ hàng hóa, thương mại dịch vụ tiếp tục phục hồi, tăng khá. Sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi. Phát triển doanh nghiệp, HTX tăng khá so với cùng kỳ; xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt nhiều kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch như phát triển HTX (vượt 30%), tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (hoàn thành 100%). Thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Cụ thể kết quả trên một số ngành, lĩnh vực chủ yếu như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế, đến ngày 17/7/2022, tỉnh được phân bổ gần 2,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỷ lệ tiêm đạt 98,1%. Trong đó, đã triển khai tiêm cho: (1) người từ 18 tuổi trở lên:  mũi 1 đạt 100,5%, mũi 2 đạt 99,3%, mũi 3 đạt 89,1%, mũi 4 đạt 10,9%; (2) Trẻ em từ 12-17 tuổi: mũi 1 đạt 103%, mũi 2 đạt 99,4%; tiêm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: mũi 1 đạt 89,3%; mũi 2 đạt 63,8%. Tình hình dịch bệnh Covid-19 có xu hướng tăng nhẹ trở lại, trong tháng ghi nhận 09 ca mắc, không có tử vong.

2. Tài chính - ngân hàng

Thu ngân sách ước đạt 1.125 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng thu 8.556 tỷ đồng, đạt 82,8% dự toán, thấp hơn cùng kỳ 15,8%; thu nội địa trên 3.027 tỷ đồng, đạt 63,1% dự toán, cao hơn cùng kỳ 5,1%, một số khoản thu đạt cao so với dự toán và tăng khá so với cùng kỳ như thu từ khu vực DNNN, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về nhà đất... Chi ngân sách 482 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng chi 4.350 tỷ đồng, đạt 42,1% dự toán, giảm 0,9% so với cùng kỳ.

Tín dụng tăng trưởng khá, ước đến cuối tháng 7/2022 tổng nguồn vốn hoạt động của các TCTD đạt 43.250 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cuối năm 2021; tổng dư nợ cho vay đạt 35.950 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2021.

3. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Đầu năm đến nay, tổng diện tích xuống giống các vụ lúa 134.382 ha (đạt 66,7% kế hoạch), thu hoạch 64.437 ha; cao hơn cùng kỳ cả về diện tích xuống giống, diện tích thu hoạch và năng suất. Do ảnh hưởng của thời tiết, có 350 ha lúa bị đổ ngã, tỷ lệ đổ ngã từ 10% -70%.

Tổng diện tích cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác gieo trồng từ đầu năm đến nay đạt 37.127ha, đạt trên 70,2% kế hoạch. Mức độ gây hại của sâu đầu đen hại dừa được kéo giảm (giảm 3,2 ha so với tháng trước). Hoàn thành 100% công tác thủy lợi nội đồng.

Ban hành: Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; Quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung hỗ trợ 02 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, đến nay huyện Cầu Ngang đã đạt 7/9 tiêu chí; huyện Duyên Hải đạt 6/9 tiêu chí.

Tổng diện tích nuôi thủy sản 7 tháng đạt 50.835 ha, đạt 94,7% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 4,8% (tương đương 2.316 ha). Tổng sản lượng thủy sản 25.522 tấn, lũy kế 7 tháng 124.614 tấn, đạt 54,2% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm 26,7% so với tháng trước, lũy kế 7 tháng giảm 30,5% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước 2.066 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng 18.433 tỷ đồng, đạt 49,4% so kế hoạch, giảm 12,2% so cùng kỳ, trong đó: (i) công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,5%; (ii) công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải tăng 6,1%; (iii) công nghiệp khai khoáng giảm 4,3% (iv) công nghiệp sản xuất, phân phối điện giảm mạnh gần 27%.

Tình hình thị trường hàng hóa cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, sức mua diễn ra bình thường. Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 03 lần liên tiếp tạo điều kiện ổn định sản xuất. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước 4.609 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng 26.096 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021, trong đó: Khối Sở, ngành có 03 đơn vị thuộc nhóm tốt, 04 đơn vị thuộc nhóm khá và 03 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt; khối huyện, thị xã, thành phố có 03 đơn vị thuộc nhóm tốt, 03 đơn vị thuộc nhóm khá và 03 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt.

Cấp mới quyết định chủ trương đầu tư 01 dự án trong nước, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư 01 dự án, chấm dứt hoạt động 03 dự án; lũy kế 7 tháng đã cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư 05 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 13.650 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021, số dự án cấp mới giảm 09 dự án nhưng vốn cao hơn 3.332 tỷ đồng), điều chỉnh chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư 17 dự án, chấm dứt hoạt động 09 dự án.

Phát triển mới 43 doanh nghiệp, cấp đăng ký bổ sung 80 doanh nghiệp, giải thể 21 doanh nghiệp; lũy kế 7 tháng phát triển mới 295 doanh nghiệp, đạt 89% kế hoạch (một số địa phương như: Trà Cú, thành phố Trà Vinh, Cầu Kè có số doanh nghiệp phát triển mới đạt trên 70% chỉ tiêu giao). Thành lập mới 02 HTX, lũy kế từ đầu năm đến nay thành lập mới 13 HTX (đạt 130% kế hoạch).

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 3.539 tỷ đồng, đến 15/7/2022 giải ngân 1.259 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 29,9% kế hoạch).

Tổ chức hội thảo thông qua Hội đồng lập quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội nghị phản biện xã hội Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo an toàn tuyệt đối; chuẩn bị tốt các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tốt các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023; sơ kết công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 6 tháng đầu năm, triển khai định hướng công tác 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

Tuyển chọn 01 đề tài, nghiệm thu 01 đề tài, chuyển giao 02 đề tài cấp tỉnh; tham dự Hội đồng KH&CN cấp Nhà nước nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện dự án “Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và trồng cam Sành không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh”.

5. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Tổ chức 03 cuộc Hội thảo, 01 phiên giao dịch việc làm trực tuyến các tỉnh khu vực Nam Sông Hậu - Đồng bằng sông Cửu Long - Đông Nam bộ. Đầu năm đến nay tạo việc làm mới cho 16.502 lao động, đạt 71,7% kế hoạch, đưa 544 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 60,4% kế hoạch.

Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, đến nay đã triển khai thực hiện 1.792/1.943 căn, đạt 92,2%. Các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền và hiện vật thông qua các chương trình địa chỉ nhân đạo, giúp đỡ cho 9.663 lượt đối tượng.

Trong tháng, phát hiện 02 ổ dịch tay chân miệng, 59 ổ dịch sốt xuất huyết. Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh.

Công nhận mới 01 xã văn hóa nông thôn mới, 01 di tích cấp tỉnh. Tổ chức các Hội thi, giải thể thao, Hội thao công nhân viên chức lao động tỉnh Trà Vinh lần thứ 27 năm 2022; các đội tuyển tham gia thi đấu các giải vô địch quốc gia đạt 52 huy chương các loại. Khảo sát, bình chọn điểm du lịch tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long đối với điểm du lịch Đền Thờ Bác và điểm du lịch cộng đồng cồn Chim.

6. Tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Tổ chức lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; tiếp tục theo dõi, đôn đốc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tăng cường công tác chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh. Quan tâm phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; đến nay có 116.787 hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Thủ tướng Chính phủ công nhận 07 xã thuộc 05 huyện, thị xã là các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thẩm định Đề án sắp xếp, tổ chức bộ máy của 05 cơ quan, đơn vị. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 40 cuộc với 112 tổ chức và 251 cá nhân; phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm. Tiếp 548 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, đạt 50,3%.

7. Về quốc phòng, an ninh

Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Càng Long, Cầu Kè; chuẩn bị công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 7 tháng đầu năm: xảy ra 121 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 62 vụ so với cùng kỳ); phát hiện 61 vụ tội phạm về ma túy (tăng 03 vụ so với cùng kỳ); 09 vụ tội phạm về kinh tế (ít hơn cùng kỳ 03 vụ); xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, giảm 02 người bị thương so với cùng kỳ).

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2022

1. Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2023. Hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Hội đồng thẩm định. Triển khai thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, của Lãnh đạo UBND tỉnh, nhất là các công trình, dự án đã được Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương. Khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết sau kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và kỳ họp giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

2. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, giải ngân nhanh, đúng quy định các Chương trình mục tiêu khi được Trung ương phân bổ vốn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 theo số lượng bổ. Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không được chủ quan, lơ là trước các biến chủng mới.

3. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường cán bộ kỹ thuật hỗ trợ người dân trong sản xuất lúa, thủy sản, phòng trị sâu đầu đen hại dừa. Chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm phòng đàn vật nuôi.

Xây dựng Đề án tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công hỗ trợ huyện Cầu Ngang và Duyên Hải xây dựng huyện nông thôn mới. Quan tâm hỗ trợ 03 xã còn lại của huyện Trà Cú hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới. Tăng cường hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP.

4. Chủ động liên hệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án đã ký kết ghi nhớ đầu tư. Tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI năm 2021, định hướng năm 2022 và các năm tiếp theo. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kết nối giao thương, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

5. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chú trọng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công khi đủ điều kiện, nhất là nguồn vốn ODA, các nguồn vốn thuộc các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Rà soát các hoạt động thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở, chi nhánh trực thuộc, các đơn vị xây dựng, thi công các công trình, dự án nhằm khai thác tối đa nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Chú trọng triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN về chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng thương mại.

6. Công bố kết quả và chấm phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Chuẩn bị chu đáo cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học 2022-2023. Triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022, kế hoạch hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022.

7. Triển khai các nội dung tổ chức Lễ Vu lan thắng hội, Lễ hội Ok - Om - Bok. Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyển dụng, đào tạo và cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Triển khai nhanh, linh hoạt Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.

8. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng; tiếp tục giải phóng mặt bằng mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường); tổ chức Hội nghị chuyên đề về các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT những tháng còn lại của năm 2022.

9. Xây dựng dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và 03 năm 2023-2025. Tiếp tục tổ chức các giải thể thao giai đoạn 2 Đại hội TDTT tỉnh Trà Vinh lần thứ VII năm 2022.

10. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ (2021-2025), rà soát, hoàn thiện Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến từng đơn vị hành chính cấp huyện theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

11. Ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. 

12. Thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945- 19/8/2022), Quốc Khánh 2/9 (02/9/1945 - 02/9/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022)./.

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 1902
  • Trong tuần: 20,763
  • Tất cả: 1,994,711