Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2022

Chín tháng đầu năm, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng UBND tỉnh đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có đổi mới, sáng tạo, bám sát phương châm hành động; các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc: GRDP 9 tháng tăng trưởng 3,01%, sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi; công nghiệp chế biến chế tạo phục hồi, tháng sau cao hơn tháng trước; tín dụng tăng trưởng mạnh; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá; phát triển doanh nghiệp, HTX đạt nhiều kết quả khả quan; xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo sâu sát; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện chu đáo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khả quan; tổ chức thành công lễ Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể kết quả trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế, đến ngày 17/9/2022, tỷ lệ tiêm chủng vắc – xin toàn tỉnh đạt 99,9%. Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng trở lại, trong tháng phát hiện 96 ca mắc, tử vong 02 ca; lũy kế đến ngày 20/9/2022, toàn tỉnh ghi nhận 44.384 ca bệnh, tử vong 185 ca.

2. Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách 986 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng thu 10.093 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán; thu nội địa 4.020 tỷ đồng, đạt 77,6% dự toán, tăng 6,4% so với cùng kỳ, có 03 khoản thu đã vượt dự toán giao. Tổng chi ngân sách trong tháng 784 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng chi 5.789 tỷ đồng, đạt gần 55% dự toán.

Trong tháng, một số NHTM có điều chỉnh tăng lãi suất huy động phổ biến từ 0,2-0,5%/năm ở các kỳ hạn trên 6 tháng. Ước đến cuối tháng 9/2022 tổng vốn hoạt động của các TCTD đạt 44.000 tỷ đồng, gần 10% so với cuối năm 2021; tổng dư nợ cho vay 36.600 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cuối năm 2021.

3. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, tỉnh được Trung ương giao 257,5 tỷ đồng thực hiện 05 Chương trình tín dụng chính sách, đến nay 20/9/2022 đã giải ngân 103,23 tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch vốn được giao, trong đó Chính sách Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 74 đã giải ngân 100%

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: có 01 khách hàng được hỗ trợ tiếp cận chính sách, tổng dư nợ cho vay 1,3 tỷ đồng.

(3) Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ:

- Giảm thuế VAT 2%: lũy kế đến nay có 879 doanh nghiệp được thực hiện giảm 490 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

- Giảm thuế 20% mức tỷ lệ % khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu: đến nay có 2.138 cơ sở triển khai thực hiện giảm 443 triệu đồng, đạt 50,3% kế hoạch.

- Gia hạn thời gian nộp thuế: đến nay đã gia hạn cho 600 doanh nghiệp và 203 cơ sở, số tiền 89,98 tỷ đồng, đạt 88,23%.

(4) Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ: đã chi hỗ trợ với tổng số tiền số tiền 6,152 tỷ đồng, đạt 100%.

4. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 9 tháng ước đạt 21.084 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

- Cây lúa: diện tích xuống giống đến nay đạt 176.729 ha, đạt 87,7% kế hoạch; đã thu hoạch 133.521 ha, năng suất bình quân 5,56 tấn/ha.

- Tổng diện tích cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác đã gieo trồng đạt 44.830 ha, đạt 84,2% kế hoạch. Trong tháng, phát hiện mới 15,1ha dừa bị nhiễm bệnh sâu đầu đen, tính chung đến nay có 48,2 ha dừa bị nhiễm bệnh.

- Chăn nuôi: chiều hướng phát triển tốt, tổng đàn vật nuôi đạt theo tiến độ kế hoạch, số lượng con nuôi đạt 94% kế hoạch trở lên, riêng đàn heo đã vượt kế hoạch năm.

- Khánh thành và đưa vào hoạt động trạm bơm Kênh 3 tháng 2; hoàn thành 100% công tác thủy lợi nội đồng. Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tập trung hỗ trợ 02 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2021; công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 cho 24 sản phẩm; đưa vào hoạt động 02 cửa hàng giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OCOP - Công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Khánh thành công trình Nhà máy sản xuất nước sạch Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, công suất 10.000 m3/ngày đêm. Tính đến nay, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8% (đạt 100% kế hoạch); hoàn thành 100% công tác khoán bảo vệ, vệ sinh phòng cháy và chăm sóc rừng; trồng mới 54 ha rừng tập trung, vượt 54,3% kế hoạch.

Tình hình nuôi thủy sản cơ bản thuận lợi, diện tích thả nuôi và sản lượng đều tăng so với cùng kỳ. Tổng diện tích nuôi thủy sản 9 tháng đạt 56.761ha, đạt 104,7% kế hoạch; tổng sản lượng thủy hải sản 9 tháng đạt 178.371 tấn, đạt 75,9% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Thành lập mới Cụm công nghiệp An Phú Tân. Tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục phục hồi, tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đạt 23.242 tỷ đồng, đạt 83,5% kế hoạch, giảm 3,3% so với cùng kỳ.

Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc các công trình xuất tuyến trạm 220kV Trà Vinh 2, công trình trạm 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè - Trà Cú - Duyên Hải. Đến nay tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,5% (đạt 100 Nghị quyết).

Tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, giá xăng dầu sớm được bình ổn, điều chỉnh giảm đã tác động tích cực đến sức mua, tiêu dùng trong dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 35.409 tỷ đồng, đạt 96,3% kế hoạch, tăng 40,4% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 09 nhóm chỉ số giá tăng, trong đó tăng cao nhất là nhóm giao thông (tăng 15,69%).

Theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh xếp thứ hạng 51/63 (giảm 03 bậc), xếp thứ hạng 10/13 tỉnh, thành trong khu vực (không thay đổi so với năm 2020). Tổ chức Hội nghị công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021, trong đó: Khối Sở, ngành có 03 đơn vị thuộc nhóm tốt, 04 đơn vị thuộc nhóm khá và 03 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt; khối huyện, thị xã, thành phố có 03 đơn vị thuộc nhóm tốt, 03 đơn vị thuộc nhóm khá và 03 đơn vị thuộc nhóm chưa tốt.

Tổ chức đoàn công tác tỉnh Trà Vinh xúc tiến đầu tư tại các tỉnh Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Hội nghị xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch năm 2022, qua đó đã ký ghi nhớ hợp tác đầu tư với 14 nhà đầu tư thực hiện trên 20 danh mục dự án. Tiếp và làm việc với đại diện Hiệp hội hữu nghị Nhật – Việt vùng Kansai, qua đó đã ký kết 10 bản ghi nhớ hợp tác. Đến 15/9/2022 đã thu hút được 04 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 11.754 tỷ đồng.

 Phát triển doanh nghiệp, HTX đạt nhiều kết quả tích cực, từ đầu năm đến nay phát triển mới 363 doanh nghiệp (đạt 72,6% kế hoạch); thành lập mới 15 HTX (đạt 150% kế hoạch).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 17.857 tỷ đồng, đạt 59,5% kế hoạch, giảm 21,7% so với cùng kỳ, trong đó: Vốn nhà nước tăng 17,4%; Vốn ngoài nhà nước, tăng 28,6%, Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 67,4%.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 là 3.761 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 23/9/2022 đạt 51,9% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 39,5% kế hoạch). Trong đó kế hoạch vốn giao đầu năm 2022 giải ngân 57%;  Kế hoạch vốn bổ sung năm 2022 giải ngân 2,3%; Kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 giải ngân 24% kế hoạch.

Tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến nay đã hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) xem xét, thẩm định.

5. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Đến nay 100% trường phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức thực hiện dạy học đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 theo sách giáo khoa mới thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng quy định. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm xây dựng đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 3 tuổi và 4 tuổi trong năm 2022. Kiểm định chất lượng và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 02 trường.

Tuyển chọn 07 đề tài cấp tỉnh; nghiệm thu 13 đề tài; kiểm tra tình hình thực hiện và kinh phí 18 đề tài; hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho 02 đơn vị; công nhận 36 sáng kiến của 36 cá nhân. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022.

6. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Đầu năm đến nay, tạo việc làm mới cho 20.201 lao động, đạt 87,8% kế hoạch, đưa 648 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 72% kế hoạch; cấp mới 25 giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài. Xây dựng Đề án nâng cấp Trường Cao đẳng nghề thành Trường cao đẳng nghề đạt chuẩn quốc gia.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 26 tỷ đồng. Thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà trên địa bàn tỉnh đến nay đạt 1.804/1.943 căn, giải ngân 90,5%.

Thăm và tặng quà hộ nghèo Khmer, các cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp Lễ, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng. Tổ chức thi tốt nghiệp Sơ - Trung cấp Phật học tại 21 điểm chùa.

Đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường), đã chuyển toàn bộ công tác khám chữa bệnh ngoại trú từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở cũ sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở mới. Đầu năm đến nay phát hiện 312 ổ dịch sốt xuất huyết với 695 ca nhiễm, 357 ca bệnh tay chân miệng. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHYT, đến nay tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 79,29%.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng xuân năm 2022; kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; xếp hạng 02 di tích cấp tỉnh.

7. Tài nguyên và môi trường; thông tin và truyền thông; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai. Rà soát, điều chỉnh phân bổ lại chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đấu giá quyền sử dụng 06 khu đất; hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng 18 công trình.

Hoàn thành xây dựng Phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Tổng kết 05 năm thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”.

Thanh tra hành chính 35 cuộc với 76 đơn vị; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 298 cuộc. Tiếp 2.846 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết 912 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 85%. Xác minh, làm rõ 04 vụ việc với 11 đối tượng có dấu hiệu tham nhũng.

8. Quốc phòng, an ninh

Thực hiện đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tổ chức giao, nhận 1.136 thanh niên (đạt 100% chỉ tiêu) lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ lớn và Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Càng Long, Cầu Kè; tổ chức hợp luyện lần thứ nhất diễn tập phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh.

Tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm; đến 15/9/2022: phát hiện 11 vụ tội phạm về quản lý kinh tế, 168 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 79 vụ tội phạm về ma túy; xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, 03 vụ đuối nước làm chết 04 người.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ IV/2022

1. Tập trung dồn sức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 còn thấp; hoàn thiện các nội dung trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh, đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống Covid-19.

3. Khai thác hiệu quả Trạm bơm Kênh 3 tháng 2; chủ động các biện pháp phòng chống sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là sâu đầu đen hại dừa. Phấn đấu trong quý IV thả nuôi thủy sản thêm khoảng 2.900 ha, nâng tổng diện tích nuôi cả năm đạt 59.675 ha. Kiểm tra, giám sát và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi, đê kè phục vụ sản xuất, dân sinh; chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai. Triển khai, cụ thể hóa Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tập trung thực hiện tốt 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; rà soát, đánh giá, thẩm định các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, hoàn thành hồ sơ, thủ tục đề nghị Trung ương kiểm tra và công nhận huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới. Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 (lần 2).

4. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chỉ số PCI, DDCI, Par INDEX, PAPI, SIPAS. Quan tâm hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án đã ký ghi nhớ đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng KCN Cổ Chiên. Tổ chức họp mặt, gặp gỡ doanh nghiệp – doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2022; tổ chức Hội chợ Ok Om Bok và Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022.

5. Theo dõi chặt chẽ tiến độ từng dự án đầu tư công, phấn đấu cuối năm 2022 giải ngân vốn từ 95% trở lên. Đánh giá thực hiện dự toán năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2023-2025.

6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; tiếp tục triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022.

7. Đảm bảo thuốc điều trị, sinh phẩm, hóa chất để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tập trung thực hiện các thủ tục để Bệnh viện đa khoa 700 giường sớm đi vào hoạt động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

8. Hoàn thành, đưa vào vận hành Dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc. Tổ chức Tuần Văn hóa Campuchia tại Trà Vinh; Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022; Liên hoan Ban chủ nhiệm ấp khóm văn hóa tiêu biểu năm 2022.

9. Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện đảm bảo thời gian quy định. Tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy cấp tỉnh, Tết Quân - Dân năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1258
  • Trong tuần: 10,670
  • Tất cả: 1,737,287