Tình hình KTXH tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2022

Trong tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, phần việc trong năm còn tồn đọng để dồn sức thực hiện; hoàn thành các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: thu ngân sách, tăng trưởng tín dụng, phát triển doanh nghiệp, HTX, giải ngân vốn đầu tư công, sản lượng nuôi trồng thủy sản, công nghiệp chế biến chế tạo tăng khá so với cùng kỳ; tổ chức thành công Lễ hội Ok Om Bok gắn với Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa thiết thực; lượng khách và doanh thu du lịch tăng so với tháng trước; tổ chức tốt Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với thăm hỏi, động viên các Nhà giáo ưu tú, tiêu biểu, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp của ngành giáo dục tỉnh nhà; tình hình dịch Covid-19 có xu hướng giảm; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả quan trọng; tội phạm về trật tự xã hội, ma túy, vi phạm pháp luật về môi trường giảm so với tháng trước. Kết quả thực hiện cụ thể trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đến ngày 20/11/2022, tỷ lệ tiêm chủng vắc – xin toàn tỉnh đạt 99,76%; tình hình dịch bệnh tiếp tục được kéo giảm so với tháng trước, phát hiện 55 ca mắc, tử vong 02 ca.

2. Tài chính - ngân hàng

Tổng thu ngân sách trên 1.545 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng thu 12.155 tỷ đồng, đạt 117,6% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ, trong đó: thu nội địa trên 4.806 tỷ đồng, đạt 92,7% dự toán, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 884 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng chi 7.827 tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán, giảm 6,5% so với cùng kỳ.

Ước đến cuối tháng 11/2022 vốn huy động tăng 11,6%, tổng dư nợ cho vay, tăng 13,5% so với cuối năm 2021; nợ xấu được kéo giảm so với cùng kỳ.

3. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, đến 18/11/2022 giải ngân 118,89 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch vốn được giao.

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: đến nay có 03 khách hàng được hỗ trợ tiếp cận chính sách, tổng dư nợ được hỗ trợ lãi suất 1,65 tỷ đồng.

(3) Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ:

- Giảm thuế VAT 2%: đến nay có 879 doanh nghiệp được thực hiện giảm 622 tỷ đồng, đạt 86,86% kế hoạch.

- Giảm thuế 20% mức tỷ lệ % khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu: đến nay có 2.653 cơ sở triển khai thực hiện giảm 648 triệu đồng, đạt 57,91% kế hoạch.

- Gia hạn thời gian nộp thuế: đến nay đạt 91,63%.

4. Về tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Tổng diện tích lúa xuống giống đạt 199.044 ha, đạt 95,6% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 4,8%; thu hoạch 134.446 ha, năng suất bình quân 5,55 tấn/ha; gieo trồng cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác đạt 96,2% kế hoạch.

Dịch tả heo Châu Phi tái phát và lây lan nhanh, trong tháng dịch bệnh phát sinh tại 11 hộ trên địa bàn 05 xã; từ khi tái phát dịch (cuối tháng 9/2022), dịch tả heo Châu Phi đã xảy trên địa bàn 07 xã thuộc các huyện Cầu Kè, Trà Cú và Cầu Ngang.

Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã làm thiệt hại trên 391 ha lúa, 319 ha hoa màu, 30ha cây ăn trái và 6,3 ha thủy sản.

Chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá công nhận xã nông thôn mới năm 2022 và hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới đối với các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải và Trà Cú; qua rà soát, huyện tự đánh giá: huyện Cầu Ngang đạt 7/9 tiêu chí, Duyên Hải đạt 6/9 tiêu chí. Trồng mới 0,499 ha rừng tập trung, lũy kế đến nay trồng 80 ha (vượt 128,5% kế hoạch).

Tổng diện tích thả nuôi thủy sản đến nay đạt 109% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 7,1%, diện tích các con nuôi thế mạnh đều tăng so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy hải sản 11 tháng đạt 215.811 tấn, đạt 91,8% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp 11 tháng ước đạt 27.725 tỷ đồng, đạt 99,6% kế hoạch, giảm 1,6% so với cùng kỳ, trong đó: (1) Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 22%; (2) Khai khoáng tăng 26%; (3) Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,4%; (4) Sản xuất và phân phối điện giảm 16,7%. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo đều tăng khá so với cùng kỳ.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023.

Sức mua tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng đạt 44.358 tỷ đồng, đạt trên 120% kế hoạch, tăng 52,6% so với cùng kỳ, cả 04 lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, lưu trú ăn uống, du lịch và dịch vụ khác đều tăng trưởng khá.

Tổ chức thành công Hội chợ và Chợ khởi nghiệp trong khuôn khổ Hội chợ Xúc tiến thương mại và Công nghiệp nông thôn gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2022. Tiếp và làm việc với 04 nhà đầu tư trong và ngoài nước; trong tháng không có dự án được cấp mới. Từ đầu năm đến nay cấp quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án trong và ngoài nước (thấp hơn cùng kỳ 11 dự án), chấm dứt hoạt động 11 dự án.

Phát triển mới 41 doanh nghiệp, lũy kế 11 tháng phát triển mới 459 doanh nghiệp (đạt 91,8% kế hoạch), giải thể 128 doanh nghiệp, đăng ký giao dịch qua mạng đạt 68% (cùng kỳ 54,1%). Phát triển mới 03 HTX, lũy kế 11 tháng phát triển 21 HTX, đạt 210% kế hoạch.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai nhanh công tác xây dựng cơ bản, đến ngày 14/11/2022 giải ngân đạt 59,6% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 57,4% kế hoạch). Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

5. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; thanh tra chuyên ngành 02 trường THPT; kiểm tra công nhận 05 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; triển khai kế hoạch chuẩn bị kiểm tra công nhận xã, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.

Kiểm tra đánh giá 07 đề tài khoa học cấp tỉnh; hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho 01 đơn vị. Tiếp tục nhận hồ sơ tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022. Đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Văn bằng bảo hộ cho Nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”.

6. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Đầu năm đến nay, giải quyết việc làm cho 21.925 lao động, đạt 95,3% kế hoạch, đưa 802 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 89,1% kế hoạch. Thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, đến nay đã triển khai xây dựng 1.804/1.943 căn, giải ngân đạt 90,5%.

Xây dựng Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy chủ trương hỗ trợ nhà ở cho 462 hộ cận nghèo từ nguồn Quỹ ASXH tỉnh (dự kiến mức hỗ trợ 40 triệu đồng/căn). Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kết quả sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn chiếm 1,97%, trong đó, hộ nghèo dân tộc Khmer chiếm 3,8.

Thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc các hệ phái đạo Cao Đài trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Hạ ngươn và kỷ niệm 98 năm ngày Khai đạo Cao Đài. Triển khai Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2022. Tặng 220 phần quà cho trẻ em dân tộc Khmer nhân dịp lễ Ok Om Bok.

Phát hiện 106 ổ dịch, 265 ca sốt xuất huyết; 92 ca bệnh tay chân miệng; 05 người nhiễm HIV. Kiểm tra vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp  tại 06 đơn vị.

Tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022; Hội nghị Tổng kết hoạt động Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Cửu Long nhiệm kỳ 2020-2022. Xếp hạng 02 di tích cấp tỉnh.

7. Tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông; cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện Châu Thành, Càng Long, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải. Lập đề cương dự án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024).

Ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Phê duyệt dự toán Hợp tác sản xuất chương trình phát trên sóng VTV9 - Cần Thơ tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh cung cấp dịch vụ công mức 3 chiếm 29,6%, mức 4 chiếm 57,9%.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Thẩm định Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của 01 đơn vị sự nghiệp công lập, đề án thành lập mới 03 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục 03 đoàn thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 32 cuộc. Kết luận Đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị.

Tiếp 432 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, nhận 368 đơn, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 35,4%.

8. Quốc phòng, an ninh

Chỉ đạo lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok – Om – Bok năm 2022 và các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đầu năm đến nay: xảy ra 226 vụ tội phạm về trật tự xã hội, 94 vụ tội phạm về ma túy, 12 vụ tội phạm về kinh tế; xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông. Chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra PCCC và cứu nạn cứu hộ; kiểm tra an toàn PCCC tại 1.389 cơ sở.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12/2022

1. Tập trung rà soát, dồn sức thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong năm; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2022 và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2023. Hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo báo cáo của Hội đồng thẩm định.

2. Tập trung hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng xuống giống dứt điểm lúa vụ đông xuân 2022 - 2023 theo đúng lịch thời vụ. Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường phòng, chống dịch tả heo Châu Phi không để phát sinh diện rộng. Chuẩn bị tốt cho vụ nuôi thủy sản năm 2022 - 2023 gắn với công tác tuyên truyền, khuyến khích luân canh, chuyển đổi đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, hoa màu hoặc cây trái. Chủ động kế hoạch ứng phó nguy cơ hạn, xâm nhập mặn mùa khô 2022 - 2023.

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực củng cố, dồn sức hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt của huyện Cầu Ngang, Duyên Hải; chủ động hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận 02 huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới đúng trình tự, thủ tục. Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2022.

3. Tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, HTX phục vụ thị trường cuối năm. Thường xuyên thông tin tình hình thị trường xuất khẩu, các sự kiện xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các Sàn thương mại điện tử; tổ chức 02 phiên chợ hàng Việt về nông thôn.

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp, sơ kết 03 năm Đề án Khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh.

4. Rà soát, đôn đốc, huy động kịp thời các khoản thu còn thấp so với dự toán; tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn sản xuất cho thị trường cuối năm gắn với kiểm soát, xử lý nợ xấu. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản bảo đảm đạt yêu cầu kế hoạch từ 95% trở lên.

5. Tập trung công tác kiểm tra công nhận các huyện – thị xã – thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022; kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; triển khai Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022; tiếp tục triển khai cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trà Vinh năm 2022.

6. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, chủ động chuyển vắc xin giữa các địa phương để hoàn thành kế hoạch tiêm theo số lượng được phân bổ. Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng...

7. Nắm chắc tình hình công nhân lao động, việc chi trả lương, thưởng, đóng bảo hiểm, cắt giảm lao động của các công ty, doanh nghiệp. Tập trung giải ngân vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở theo kế hoạch. Hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá giàu năm 2022.

8. Chuẩn bị chu đáo nội dung tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022. Vận hành đưa vào sử dụng phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc tỉnh Trà Vinh. Thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, chức việc, các tôn giáo nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2022. Tổ chức các hoạt động thực hiện Tháng hành động vì Bình đẳng giới năm 2022.

9. Kiểm tra công nhận, tái công nhận các danh hiệu văn hóa. Tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Trà Vinh năm 2022. Hoàn thành hồ sơ khoa học cấp Quốc gia di tích Thiên Hậu Cung đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét xếp hạng di tích.

10. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhất là tình hình công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

11. Hoàn thành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2023. Tiếp tục sắp xếp các cơ quan chuyên môn; thực hiện các bước chuyển đối 06 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tỉnh Trà Vinh năm 2022.

12. Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án 06./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 5763
  • Trong tuần: 29,626
  • Tất cả: 2,013,281