Tình hình KTXH tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2023

Trong tháng, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức tập trung ngay vào công việc, trên 96% công nhân trở lại làm việc tại các doanh nghiệp; tình hình kinh tế - xã hội trong tháng cơ bản ổn định và phát triển hơn so với tháng trước và cùng kỳ. Cụ thể kết quả trên một số, ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế, đến ngày 20/02/2023 tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 toàn tỉnh đạt 99,99%; Trong tháng ghi nhận 03 ca mắc Covid-19, tử vong 02 ca, toàn tỉnh không còn trường hợp cách ly, điều trị.

2. Tài chính, ngân hàng

Thu ngân sách ước đạt 703 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng thu 1.792 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán, trong đó thu nội địa 902,66 tỷ đồng, đạt 15,8% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 279 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng chi 903 tỷ đồng.

Các tổ chức tín dụng chấp hành tốt các quy định lãi suất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cam kết áp dụng lãi suất huy động bằng VNĐ tối đa không quá 9,5%/năm. Ước đến 28/02/2023, tổng vốn hoạt động của các TCTD tăng 1,7% so với cuối năm 2022, tổng dư nợ cho vay tăng 1,17% so với cuối năm 2022.

3. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, giải ngân 100% vốn được Trung ương giao năm 2022; số còn lại 127,9 tỷ đồng được Trung ương đồng ý tiếp tục triển khai trong năm 2023, đã chỉ đạo UBND cấp huyện phối hợp cùng các Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng thụ hưởng.

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: hỗ trợ 01 khách hàng tiếp cận vốn vay với dư nợ 9,79 tỷ đồng, lũy kế đến nay đã hỗ trợ 06 khách hàng với doanh số cho vay 16,62 tỷ đồng.

(3) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Trung ương đã bố trí vốn cho 04 dự án với số vốn 366 tỷ đồng, đến nay đang triển khai thi công 01 dự án, đang thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 02 dự án, tổ chức đấu thầu 01 dự án.

4. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Tổng diện tích lúa gieo sạ trong tháng ước đạt 4.667ha, lũy kế 02 tháng gieo sạ 63.251ha, đạt 33,7% kế hoạch (giảm 1,83% so với cùng kỳ); thu hoạch 2.717ha, ước sản lượng 13.622 tấn, năng suất bình quân 5,02 tấn/ha.

Đến nay, gieo trồng 14.252ha cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây hàng năm khác, đạt 27,1% kế hoạch. Phát sinh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn 03 xã. Thực hiện nạo vét 13 công trình thủy lợi nội đồng.

Hoàn thành hồ sơ trình và mời Đoàn công tác Trung ương thẩm định 02 huyện Cầu Ngang và Duyên Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới; công bố Quyết định và trao 104 Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP.

Đến nay, diện tích thả nuôi thủy sản đạt 16.747 ha; so với cùng kỳ, số lượng con giống và diện tích bị thiệt hại cao hơn, mức độ thiệt hại ước gần 2% lượng giống thả nuôi. Tổng sản lượng thủy hải sản 02 tháng ước đạt 15.784 tấn, đạt 6,45% kế hoạch.

Phần lớn doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động sau Tết, trên 96% công nhân làm việc trong và ngoài Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế đã trở lại làm việc ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 22,6% so với tháng trước nhưng tính chung 02 tháng giảm gần 21% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng điện sản xuất 02 tháng ước hơn 1,92 tỷ kWh, đạt 10,23% kế hoạch, thấp hơn cùng kỳ 34,3% (tương đương 1,352 tỷ kWh).

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030. Giá cả một số loại hàng hóa thiết yếu cơ bản ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 02 tháng đạt 9.786 tỷ đồng, tăng 72,2% so với cùng kỳ.

Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu; tổ chức thăm hỏi, chúc tết trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh; xây dựng Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.

Trong tháng không có dự án được cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án; thông báo chấm dứt hoạt động đầu tư 01 dự án.

Đầu năm đến nay phát triển mới 69 doanh nghiệp (đạt 13,26% kế hoạch), tạm ngừng hoạt động 75 doanh nghiệp, giải thể 37 doanh nghiệp; so với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 06 doanh nghiệp, tạm dừng hoạt động giảm 04 doanh nghiệp và giải thể giảm 02 doanh nghiệp; đăng ký giao dịch qua mạng đạt 85,03% tổng số hồ sơ. Phát triển 01 HTX, nâng tổng số toàn tỉnh có 172 HTX đang hoạt động.

Tổng kế hoạch vốn năm 2022 là 4.262 tỷ đồng, đến 31/01/2023 giải ngân đạt 94,8%. Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 4.574 tỷ đồng, đến 20/02/2023 giải ngân đạt 10,34% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 11,5% kế hoạch).

Hoàn chỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch Khu Kinh tế Định An đến năm 2040. Phê duyệt và công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Quy hoạch chung đô thị Châu Thành đến năm 2040.

5. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023; Hội nghị chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Cuộc thi nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023. Tiếp nhận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2023 và Nhà giáo nhân dân lần thứ 16 năm 2023.

Tuyển chọn 03 đề tài cấp tỉnh; tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông thường; 90 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; tư vấn công bố tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch cho 03 cơ sở. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đo lường và các nội dung liên quan của Đề án 996.

6. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, số lao động quay trở lại làm việc sau Tết. Đến nay, tạo việc làm mới cho 2.610 lao động, đạt 11,3% kế hoạch, đưa 180 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 20% kế hoạch. Giải quyết chế độ chính sách cho 133 trường hợp. Thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, đến nay đã triển khai xây dựng 1.821/1.943 căn, giải ngân đạt 92,5%.

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022. Trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh đối với 418 khó khăn về nhà ở.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi; tổ chức thi tốt nghiệp Sơ - Trung cấp Phật học năm 2022 – 2023.

Phát hiện và xử lý 16 ổ dịch, 49 ca sốt xuất huyết, 10 ca bệnh tay chân miệng. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng năm 2023; ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP và kế hoạch hậu kiểm về ATTP năm 2023.

Tổ chức 08 giải thể thao mừng Đảng - mừng Xuân năm 2023. Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng di tích Thiên Hậu Cung là di tích cấp quốc gia; xin chủ trương thực hiện hồ sơ Nghề dệt chiếu Cà Hom đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; công bố Quyết định và trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Lò Gạch.

7. Tài nguyên và môi trường, thông tin và Truyền thông

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 08 huyện, thị xã. Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Rà soát, đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số của tỉnh năm 2022; công khai 1.490 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp 938 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

8. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022; triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; khảo sát nhu cầu đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học giai đoạn 2023 - 2025.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 15 cuộc và 276 lượt tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 12 trường hợp vi phạm. Tiếp 347 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, nhận 267 đơn; tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 38,37%. Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND phường 4, thành phố Trà Vinh.

9. Về quốc phòng, an ninh

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết Đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tổ chức giao, nhận 1.177 thanh niên (đạt 100% chỉ tiêu) lên đường nhập ngũ thi hành nghĩa vụ Quân sự và Công an nhân dân năm 2023.

Đầu năm đến nay, xảy ra 02 vụ vi phạm về quản lý kinh tế, 39 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 28 vụ tội phạm về ma túy, 05 vụ tai nạn giao thông, 02 vụ chết người do đuối nước.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2023

1. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa X; đẩy nhanh tiến độ chuyển 06 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thường trực Hội đồng thẩm định xem xét, cho ý kiến Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Theo dõi sát tình hình sâu đầu đen hại dừa, dịch tả heo Châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng, chủ động tích trữ nước ngọt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống hạn, mặn. Theo dõi, khuyến cáo người dân cải tạo ao hồ đúng quy trình kỹ thuật, thả nuôi thủy sản theo lịch thời vụ.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; quan tâm huy động, lồng ghép các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã, huyện nông thôn mới.

Quan tâm hỗ trợ các HTX xây dựng dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Trung ương vào kiểm tra thực tế kết quả xây dựng huyện nông thôn mới huyện Cầu Ngang và huyện Duyên Hải.

3. Theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án; tổ chức Lễ phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023, Hội nghị kết nối cung cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và lựa chọn sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ VI. Xây dựng, in ấn Sổ tay hướng dẫn thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư, tài liệu “Trà Vinh điểm đến đầu tư” bằng ngôn ngữ Việt - Anh, xây dựng video clip phục vụ công tác xúc tiến đầu tư bằng ngôn ngữ Việt - Nhật.

4. Hoàn thành chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm ở người, không chủ quan, lơ là. Thực hiện việc di dời các trang thiết bị cần thiết từ Bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ) về Bệnh viện đa khoa tỉnh (700 giường) đảm bảo hoạt động hiệu quả.

6. Tổ chức thi học sinh giỏi Quốc gia 2023; kiểm định giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại 06 trường trên địa bàn các huyện Trà Cú, Châu Thành, Tiểu Cần; đánh giá ngoài công nhận Kiểm định chất lượng giáo dục tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Tiểu Cần, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp dạy nghề Trà Cú. Xây dựng kế hoạch hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.

7. Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn, tạo nguồn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều và Dự án nâng cao năng lực, giám sát đánh giá thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững theo kế hoạch vốn phân bổ năm 2023.

8. Tổng hợp kết quả rà soát đối tượng hưởng lợi Dự án 1, Dự án 4, Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, thành phố năm 2023. Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác trẻ em, bình đẳng giới năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

9. Khảo sát 59 đơn vị thụ hưởng dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030.

10. Chỉ đạo, đôn đốc doanh nghiệp viễn thông trong việc cải tạo, chỉnh trang mạng cáp trên địa bàn; theo dõi, chỉ đạo Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Trà Vinh tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản và đưa sản phẩm hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

11. Xây dựng Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố”. Theo dõi, đôn đốc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022. Triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định.

12. Đẩy nhanh thực hiện Đề án 06; tập trung triển khai, thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 791
  • Trong tuần: 10,419
  • Tất cả: 1,738,143