Tình hình KTXH tháng 5, một số công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023

Trong tháng 5, các cấp, các ngành tập trung hoàn thành công tác đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, khả quan hơn tháng trước: thu ngân sách, sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ; phát triển doanh nghiệp đạt khá, 100% đăng ký giao dịch qua mạng; thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, an sinh xã hội, thăm viếng nhân kỷ niệm 30/4; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh được thực hiện khẩn trương, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Kết quả thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế, Đến ngày 15/5/2023 tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 toàn tỉnh đạt 99,99%. Trong tháng, phát hiện 70 ca mắc Covid-19, tử vong 01 ca.

2. Tài chính, ngân hàng

Thu ngân sách đạt 940 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng thu 8.159 tỷ đồng, đạt 63,3% dự toán, tăng 33,9% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 2.546 tỷ đồng, đạt 44,7% dự toán. Chi ngân sách 652 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng chi 3.028 tỷ đồng, đạt 26,7% dự toán.

Ước đến 31/5/2023, tổng vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng tăng 4,5%, dư nợ cho vay tăng 4,8% so với cuối năm 2022.

3. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh: Trung ương giao 15 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023 của 02 chương trình. Đến ngày 15/5/2023, tổng dư nợ cho vay đạt trên 171 tỷ đồng.

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: đến nay đã hỗ trợ 06 khách hàng tiếp cận vốn vay với dư nợ hỗ trợ lãi suất gần 14 tỷ đồng.

(3) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ đã bố trí vốn cho 04 dự án với số vốn 366 tỷ đồng, đến nay đang triển khai thi công 01 dự án, đang tổ chức đấu thầu 03 dự án, giải ngân gần 78 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch.

4. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

- Tổng diện tích lúa gieo sạ trong tháng 13.286ha, lũy kế đến nay gieo sạ 84.806 ha, đạt 45,2% kế hoạch, thu hoạch 63.200 ha, năng suất trung bình 6,15 tấn/ha.

- Đầu năm đến nay gieo trồng 30.470 ha cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác; thực hiện công tác thủy lợi nội đồng đạt 87,6% kế hoạch.

- Công nhận mới 03 xã Ngãi Xuyên, Kim Sơn, Hàm Giang đạt chuẩn nông thôn mới, xã Long Đức đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Khai trương cửa hàng trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ nông sản sạch (tại Liên minh HTX).

- Tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 26.744 tấn, lũy kế 5 tháng ước đạt trên 75.500 tấn, đạt 30,9% kế hoạch.

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; cả 07 tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và 3 mở rộng đã được huy động vận hành. Chỉ số sản xuất công nghiệp gấp đôi tháng trước, giá trị sản xuất công nghiệp 05 tháng đạt 13.665 tỷ đồng, đạt 40,4% kế hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp sản xuất, phân phối điện tăng 2,33%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng ước 4.523 tỷ đồng, lũy kế 05 tháng đạt 22.992 tỷ đồng, đạt 43,8% so kế hoạch, tăng 34,8% so cùng kỳ, trong đó doanh thu du lịch gấp 5,4 lần cùng kỳ.

- Phối hợp với VCCI Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo vùng về Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giới thiệu Chỉ số xanh cấp tỉnh. Cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án với tổng vốn đăng ký 169 tỷ đồng, lũy kế đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút 04 dự án (không tăng giảm so với cùng kỳ), chấm dứt hoạt động đầu tư 03 dự án.

- Thành lập mới 49 doanh nghiệp, lũy kế 05 tháng thành lập mới 224 doanh nghiệp (trong đó địa bàn thành phố Trà Vinh chiếm 28,57% tổng số doanh nghiệp phát triển mới toàn tỉnh); đăng ký giao dịch qua mạng đạt 100%.

- Tổng hợp ý kiến, chuẩn bị nội dung đối thoại tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Thành lập mới 01 HTX, giải thể 02 HTX; lũy kế 5 tháng thành lập mới 04 HTX (đạt 40% kế hoạch); 01 HTX được Trung ương Hội nông dân Việt Nam công nhận HTX tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

- Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 4.725 tỷ đồng, đến ngày 19/5/2023, giải ngân 1.058,948 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 26% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân thấp hơn cùng kỳ nhưng số vốn tuyệt đối cao hơn 196,119 tỷ đồng). Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 12,2%.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025 (Đề án 1677) và Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục mầm non vùng khó giai đoạn 2022 – 2030. Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp mầm non và Giáo viên chủ nhiệm giỏi Tiểu học cấp tỉnh; tổng kết năm 2022 và hướng dẫn công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Kiểm định giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia tại 03 trường.

Nghiệm thu 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; công nhận 02 đề tài cấp tỉnh; nghiệm thu Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh”; triển khai 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ. Xây dựng Kế hoạch triển khai Tuần lễ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024.

6. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Đầu năm đến nay tạo việc làm mới đạt 50,3% kế hoạch, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 66,7% kế hoạch. Tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đề ơn đáp nghĩa: Thăm viếng, tặng quà cho đối tượng thương binh, liệt sĩ bị thương, hy sinh ngày 30/4/1975; giải quyết trợ giúp xã hội hàng tháng cho trên 39.900 đối tượng. Tổ chức 35 cuộc đối thoại chính sách giảm nghèo cấp xã năm 2023. Khởi công xây dựng nhà ở cho 469 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ nguồn Quỹ an sinh xã hội tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ thăm, chúc mừng các vị cao tăng Phật giáo Nam tông Khmer là thành viên Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các điểm chùa trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lễ Phật đản và An cư Kiết hạ năm 2023.

- Phát hiện và xử lý 07 ổ dịch, 22 ca sốt xuất huyết, 07 ca bệnh tay chân miệng; 08 người nhiễm HIV. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì ATTP năm 2023.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xếp hạng di tích lịch sử chùa Trốt Lích (huyện Châu Thành) là di tích cấp tỉnh. Khai trương Homestay trên địa bàn huyện Tiểu Cần.

7. Tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông,

Triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin; thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft; phát hiện 18 cảnh báo từ hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, trên 84% văn bản được ký số điện tử. Rà soát, công khai 1.856 thủ tục hành chính và đã tích hợp 953 dịch vụ công lên cổng dịch vụ công Quốc gia.

8. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban hành Kế hoạch đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Chỉ đạo khắc phục những hạn chế các chỉ số PAPI, PAR Index SIPAS năm 2022, nâng cao thứ hạng năm 2023.

Triển khai Đoàn thanh tra các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm giai đoạn 2020 - 2021 phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục 04 Đoàn thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 29 cuộc. Tiếp 389 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết 33,8%  đơn thuộc thẩm quyền.

9. Về quốc phòng, an ninh

Chuẩn bị mọi mặt cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh; đăng ký công dân tuổi 17; tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, phương hướng năm 2024. Tập trung hoàn chỉnh Đề án xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ đầu năm đến nay: phát hiện 108 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 04 vụ tội phạm về kinh tế, 02 vụ tham nhũng, 49 vụ tội phạm về ma túy, 61 vụ vi phạm về môi trường, 19 vụ tai nạn giao thông, xảy ra 01 vụ cháy.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2023

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2023; Chỉ thị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2024; chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ kỳ họp giữa năm – HĐND tỉnh khóa XI. Tập trung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn, thiên tai; hoàn thành công tác thủy lợi nội đồng; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân xuống giống lúa vụ Hè Thu theo lịch thời vụ. Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động công tác tiêm phòng. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi; tăng cường tuần tra bảo vệ rừng, kiểm soát lâm sản và quản lý động vật hoang dã. Tập trung hỗ trợ huyện Trà Cú hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

3. Theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đã ký ghi nhớ, cấp chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư; theo dõi, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp quốc gia năm 2023. Hội thảo báo cáo chi tiết phân tích kết quả PCI và ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, nâng cao PCI tỉnh Trà Vinh năm 2023. Rà soát tình hình hoạt động và tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn cho HTX.

4. Rà soát, cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2024-2027.

5. Tổ chức: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023; thi nghề phổ thông đối với học sinh lớp 11, thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024; hội thi Nghi thức Đội cấp tỉnh; hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên lần thứ III, năm học 2022 – 2023. Đăng ký, bảo hộ, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận Trà Vinh cho 02 sản phẩm (Lát, Nghêu).

6. Tổ chức ngày hội tư vấn học nghề gắn với việc làm cho học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo từ nguồn Quỹ an sinh xã hội tỉnh. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc thọ nhân Ngày người cao tuổi Việt Nam 06/6/2023.

7. Chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên người, nhất là dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Tiếp tục xây dựng Đề án thành lập Khu khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Trà Vinh với quy mô 100 giường tại trụ sở cũ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hoàn thiện Đề án thành lập Bệnh viện Phục hồi chức năng quy mô 300 giường.

8. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Thăm hỏi, chúc mừng chức sắc, chức việc, nhà tu hành của Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp lễ Phật đản (PL.2567-DL.2023).

9. Tổ chức các hoạt động Lễ hội cúng biển Mỹ Long. Tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Theo dõi, đôn đốc xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện.

10. Xây dựng bộ câu hỏi điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Triển khai xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra của Đoàn Kiểm tra của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

11. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh bảo đảm hiệu quả, chất lượng và an toàn tuyệt đối. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn giao thông./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 738
  • Trong tuần: 11,641
  • Tất cả: 2,180,849