Tình hình KTXH tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023

Trong tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn lại trong 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn thấp và khả năng không đạt của năm 2023, các thông báo kết luận của Tỉnh ủy; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 25 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp lần thứ 10 (chuyên đề)Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, khả quan hơn tháng trước: thu ngân sách, sản xuất công nghiệp, bán lẻ hàng hóa, thành lập mới doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ, các nhà máy nhiệt điện đã hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng; các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường, phát triển thương mại điện tử được quan tâm thực hiện thường xuyên; thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục khởi sắc; xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả cao, nhất là đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, an sinh xã hội; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm được tập trung triệt phá, ngăn chặn, đẩy lùi. Cụ thể kết quả thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

1. Kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá; các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

- Kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm

+ Rà soát, đăng ký 44 dự án điện với tổng công suất 26.839MW vào Kế hoạch thực hiện điện VIII; tiếp tục đôn đốc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai 04 dự án điện gió và dự án điện sinh khối; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu bến cảng tổng hợp Định An, Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh; tiếp tục vận động, chi trả bồi hoàn giải phóng mặt bằng dự án cầu Đại Ngãi.

+ Đa số nông dân ở các vùng ven biển nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo mô hình thâm canh, bán thâm canh chủ động chuyển sang nuôi cua biển, nuôi xen canh các loại cá để tránh rủi ro giá tôm giảm thấp, dịch bệnh trên tôm; hoàn thành 05/08 tiêu chí tỉnh nông thôn mới.

+ Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với cán bộ, công chức được cử tham gia đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học và hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ. Cử 15 cán bộ, công chức tham gia đào tạo sau đại học.

+ Rà soát, điều chỉnh nội dung trách nhiệm của một số sở, ngành phụ trách khắc phục tiêu chí Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Kết quả công bố chỉ số Chuyển đổi số năm 2022 (DTI), tỉnh Trà Vinh xếp hạng 25/63 tỉnh (tăng 1 bậc so năm 2021), là 01 trong 10 địa phương dẫn đầu về nhân lực số.

+ Hoàn thành công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và huyện Cầu Ngang, diễn tập phòng chống lụt bão huyện Duyên Hải năm 2023 đạt được mục đích, yêu cầu.

- Kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3); điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng đầu tư Khu Công nghiệp Cổ Chiên.

+ Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.

+ Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất; trong tháng nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công nhận 01 đề tài cấp cơ sở, chuyển giao kết quả 01 dự án.

- Kết quả thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, đến ngày 14/7/2023 đã giải ngân: Kế hoạch vốn năm 2023 đạt 16,8%; Kế hoạch vốn năm 2022 đạt 12,65%.

- Kết quả thực Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

+ Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh: Lũy kế từ đầu năm đến 15/7/2023, có 03 chính sách được tiếp tục giải ngân từ nguồn chuyển tiếp và nguồn thu hồi các khoản vay trước với tổng số tiền được giải ngân là 22,7 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay từ khi triển khai chương trình đến nay đạt 190,87 tỷ đồng.

+ Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: đến nay đã hỗ trợ 06 khách hàng tiếp cận vốn vay với dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt 9,79 tỷ đồng.

+ Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đang triển khai thi công 02 dự án, tổ chức đấu thầu 01 dự án, đánh giá hồ sơ dự thầu 01 dự án; đạt 35,7% kế hoạch.

2. Tài chính, ngân hàng

Thu ngân sách 7 tháng ước đạt 10.883 tỷ đồng, đạt 84,46% dự toán, tăng 27,19% so với cùng kỳ (thu nội địa 3.536 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng 8,14% so với cùng kỳ). Chi ngân sách 4.714 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, tăng 8,36% so với cùng kỳ.

Các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tiền gửi khoảng 0,5%/năm ở các kỳ hạn, giảm lãi suất cho vay từ 0,5-01%/năm ở một số đối tượng, kỳ hạn thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Ước đến 31/7/2023, tổng vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng tăng 5,26%, dư nợ cho vay đạt tăng 6,11% so với cuối năm 2022.

3. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Tổng diện tích lúa xuống giống trong tháng 1.782ha; lũy kế đến nay xuống giống 133.171 ha, đạt 70,95% kế hoạch, đã thu hoạch 50% diện tích xuống giống năng suất bình quân 6,02 tấn/ha.

Đầu năm đến nay gieo trồng 38.390 ha cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, đạt 73%. Đàn heo, trâu, bò phát triển khá hơn so với cùng kỳ, trong đó đàn trâu, bò đạt 102% kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức trực ban, tuyên truyền, chủ động các biện pháp ứng phó với cơn bão số 01 (bão Talim).

Tổ chức lễ công bố các Quyết định số 624/QĐ-TTg và Quyết định số 625/QĐ-TTg ngày 02/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận 02 huyện Duyên Hải, Cầu Ngang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Tổng diện tích nuôi thủy sản 7 tháng đạt 50.962 ha, đạt 97,8% kế hoạch; tổng sản lượng thủy hải sản 135.272 tấn, cao hơn cùng kỳ 8,55%.

Sản xuất công nghiệp thuận lợi, tăng trưởng khá so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 14,74%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,53% so với cùng kỳ. Cả 04 lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp sản xuất, phân phối điện, nước nóng, hơi nước tăng 12,63% (tổng sản lượng điện sản xuất đến nay đạt 8,962 tỷ kWh, đạt 71,03% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ).

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 7 tháng đạt 32.445 tỷ đồng, tăng 25,24% so cùng kỳ, cả 04 lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác đều tăng so với cùng kỳ.

Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, kết nối giao thương cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 02 phiên chợ Hàng Việt về nông thôn. Trong tháng không cấp mới quyết định chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư. Từ đầu năm đến nay cấp chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư 06 dự án đầu tư trong và ngoài nước, trong đó có 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2,5 triệu USD; chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Duyên Hải và giai đoạn 2 của dự án Nuôi trồng vi tảo kết hợp điện mặt trời.

Đầu năm đến nay: thành lập mới 323 doanh nghiệp (đạt 62,11% kế hoạch); so với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 28, tạm ngừng tăng 09 doanh nghiệp, hoạt động trở lại tăng 40 doanh nghiệp, giải thể giảm 17 doanh nghiệp; đăng ký giao dịch qua mạng đạt 100% tổng số hồ sơ; thành lập mới 08 HTX (đạt 80% kế hoạch), giải thể 10 HTX.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.738 tỷ đồng, đến ngày 17/7/2023, giải ngân 1.724 tỷ đồng, đạt 36,4% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 35,6% kế hoạch; số vốn giải ngân tuyệt đối cao hơn cùng kỳ 465,407 tỷ đồng).

Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục triển khai điều chỉnh Quy hoạch Khu Kinh tế Định An đến năm 2040; tập trung hoàn chỉnh Quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng) đến năm 2040, Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải, đô thị Tiểu Cần, đô thị Càng Long.

4. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về khảo sát tình hình, kết quả thực hiện Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025 và Đề án Hỗ trợ phát triển Giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 – 2030. Hoàn thành tốt việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đảm bảo an toàn, nghiêm túc đúng quy chế, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,86% (năm học trước là 98,97%).

Nghiệm thu 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; công nhận 01 đề tài cấp cơ sở; đăng ký, bảo hộ, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận Trà Vinh cho 05 sản phẩm; hỗ trợ đăng ký bảo hộ 02 nhãn hiệu độc quyền cho 02 cơ sở; chuyển giao kết quả Dự án bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Tôm Trà Vinh.

5. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Đầu năm đến nay, tạo việc làm mới cho 18.186 lao động, đạt 79% kế hoạch, đưa 849 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 94,3% kế hoạch. Tập trung triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch vốn năm 2023. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện 09 cuộc giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025. Theo dõi, đôn đốc hỗ trợ nhà ở cho 472 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023); họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế, đến ngày 09/7/2023 tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid–19 toàn tỉnh đạt 99,99%. Phát hiện và xử lý 11 ổ dịch và 28 ca sốt xuất huyết, 49 ca bệnh tay chân miệng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế, đến nay tỷ lệ dân số tham bảo hiểm y tế đạt 80,7%.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân Lễ hội Cúng Biển Mỹ Long. Tổ chức họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và tuyên dương 90 hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2023. Khai trương điểm Du lịch trải nghiệp nông nghiệp - Rithy Fram”.

6. Tài nguyên và môi trường

Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Tiếp tục vận động, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Đại Ngãi; cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,39% diện tích cần cấp giấy. Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển. Kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của Nhà máy nước thành phố Trà Vinh công tác bảo vệ môi trường của 04 cơ sở.

7. Thông tin và truyền thông

Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin; thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật. Hoàn thành kết nối kho dữ liệu tổ chức cá nhân trên Cổng dịch vụ công tỉnh với Kho tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, gần 87% văn bản được ký số điện tử.

8. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính trên địa bàn 07 huyện. Thẩm định Đề án thành lập Phòng Kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng Phương án quy hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Trà Vinh.

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 34 cuộc, kiểm tra 71 lượt với 52 tổ chức và 179 cá nhân, qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp. Tiếp 212 lượt người dân đến khiếu nại, tố cáo với 210 vụ việc, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 48,4%. Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xác minh tài sản thu nhập năm 2023 của 10/42 trường hợp.

9. Về quốc phòng, an ninh

Tổ chức diễn tập khu vực phòng phủ tỉnh năm 2023 đạt mục đích, yêu cầu, đúng ý định đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, phương tiện, kết quả được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đầu năm đến nay, xảy ra: 155 vụ phạm tội về trật tự xã hội, 07 vụ tội phạm về kinh tế, 02 vụ phạm tội về tham nhũng, 01 vụ tội phạm công nghệ cao, 78 vụ tội phạm về ma túy, xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2023

1. Tập trung hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và đầu tư công năm 2024. Theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của lãnh đạo UBND tỉnh. Khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết sau kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Tập trung thực hiện năm cuối Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng cường cán bộ kỹ thuật hỗ trợ người dân, nhất là trong sản xuất lúa, thủy sản, chăn nuôi. Chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai. Tập trung thực hiện Đề án tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025; quan tâm hỗ trợ huyện Trà Cú hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2023, huyện Cầu Kè, Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3. Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc khó khăn, cho doanh nghiệp, người dân trong sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động liên hệ, nắm chắc tình hình triển khai các dự án đầu tư, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia các Hội chợ, kết nối giao thương, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Tổ chức đối thoại HTX; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024.

4. Tập trung đẩy tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, trọng tâm là đường dẫn cầu Đại Ngãi, đường tỉnh 915B, Khu Công nghiệp Cổ Chiên, Hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé...

5. Kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia tại 5 trường; đẩy mạnh công tác phân luồng, đào tạo nghề cho học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chủ động chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2023 – 2024.

6. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm trên người, nhất là dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức thăm, chúc mừng và tặng quà nhân dịp Tết Haji năm 2023..

7. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8, Quốc Khánh 2/9; triển khai các nội dung tổ chức Lễ Vu lan thắng hội. Xây dựng điểm du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp ấp Cồn Ông, xã Dân Thành.

8. Theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Tổ chức hội thảo quản lý rác thải nhựa trên địa bàn. Rà soát, hoàn thiện Danh mục cơ quan hành chính, sự nghiệp theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi 06 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

9. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục xác minh tài sản thu nhập năm 2023.

10. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người năm 2023”./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 743
  • Trong tuần: 11,646
  • Tất cả: 2,180,854