TRÀ VINH THĂNG HẠNG TRÊN BẢNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) NĂM 2020

Sáng ngày 15/4/2021, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố báo cáo PCI năm 2020. Báo cáo PCI phản ánh cảm nhận của cộng đồng doanh nghiệp về môi trường kinh doanh nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố trong cả nước.