Thông báo sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch hành động số 39/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Công văn số 880/UBND-THNV ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;

Để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp một số nội dung như sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đối thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể:

- Các Thủ tục thuộc lĩnh vực Thành lập và Phát triển doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp qua địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Các Thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư trên Cổng dịch vụ công của tỉnh qua địa chỉ https://dichvucong.travinh.gov.vn.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để giảm chi phí phát sinh.

Trong quá trình thực hiện truy cập, tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại: 02943.826667 (gặp đồng chí Trương Tiểu My) để được tư vấn, hỗ trợ./.

Tin khác
1 2 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 1890
  • Trong tuần: 20,751
  • Tất cả: 1,994,699