Thông tin tuyên truyền về một số quy định của pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 3127/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh và Công văn số 896/STP-VBPB&TDTHPL ngày 03/8/2021 của Sở Tư pháp về tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần phòng ngừa, hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về một số quy định của pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội, tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường (hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021), Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và một số quy định khác của pháp luật.

* Xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, môi trường có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19:

1. Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc, ra ngoài khi không cần thiết bị phạt tiền tối đa 3.000.000 đồng. (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

2. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa 1.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tiền đến 2.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP).

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa 20.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

Trường hợp không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 4. Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa 3.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

5. Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu có thể bị phạt 3 tiền tối đa 20.000.000 đồng (theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP) hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trường hợp trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

6. Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền tối đa 30.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

 * Xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực kinh doanh, ăn uống như:

1. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa 20.000.000 đồng đối với cá nhân, 40.000.000 đồng đối với tổ chức (theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 12 và áp dụng khoản 5 Điều 4 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

 2. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa 20.000.000 đồng đối với cá nhân, 40.000.000 đồng đối với tổ chức (theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 và áp dụng khoản 5 Điều 4 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

3. Lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 15 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

* Xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin, truyền thông có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 như:

1. Hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP).

 2. Hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

3. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP).

 4. Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù tối đa 7 năm.

 5. Hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù đến 20 năm hoặc tù chung thân và còn có thể bị phạt tiền tối đa 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 6. Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự, mức phạt tù tối đa 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 6640
  • Trong tuần: 30,503
  • Tất cả: 2,014,158