1/2020. Tên nhiệm vụ: Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4142

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Trần Bá Hoằng

• Mục tiêu nhiệm vụ

- Đánh giá được thực trạng và dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước); Đánh giá được thực trạng và dự báo diễn biến bồi xói tuyến sông sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Đề xuất kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ động giảm thiểu tác động xâm nhập mặn 3 tháng cao điểm về mùa khô; Đề xuất được các giải pháp chỉnh trị, phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Tổng hợp, đánh giá thực trạng dòng chảy của sông Cổ Chiên và sông Hậu trong những năm gần đây (mực nước, lưu lượng, chất lượng nước,…); Bố trí mạng lưới khảo sát, đo đạc địa hình, địa chất, thu thập tài liệu mực nước, lưu lượng dòng chảy sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Đánh giá diễn biến dòng chảy (mực nước, lưu lượng, chất lượng nguồn nước) tuyến sông Cổ Chiên, sông Hậu; Dự báo chế độ dòng chảy, diễn biến chất lượng nước phục vụ công tác lập kế hoạch sử dụng nước cho ngành nông nghiệp chủ động về mùa khô.

- Đánh giá thực trạng quá trình bồi lắng, sạt lở; Phân tích và làm rõ các nguyên nhân chính, phụ gây sạt lở bờ khu vực sông; Dự báo diễn biến sạt lở, bòi xói tuyến sông.

- Xây dựng bản đồ dự báo diễn biến bồi xói, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu đoạn qua tỉnh Trà Vinh; Đề xuất các giải pháp chỉn trị, phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu

Kế thừa, thu thập, phân tích và xử lý tài liệu; Điều tra, đo đạc khảo sát; Nghiên cứu trên mô hình tính toán; Nghiên cứu bổ trợ như viễn thám, Gis; Phương pháp chuyên gia.

• Kết quả dự kiến

- Bộ dữ liệu về dòng chảy và bồi lắng sạt lở trên 2 sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Đánh giá thực trạng dòng chảy và thực trạng bồi, xói, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu.

- Dự báo chế độ dòng chảy trên tuyến sông Hậu và sông Cổ Chiên thuộc tỉnh Trà Vinh bằng bộ công cụ mô hình tính toán 1 chiều (1D) nhằm xây dựng kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp chủ động giảm thiểu tác động xâm nhập mặn về mùa khô.

- Dự báo diễn biến bồi, xói sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu đoạn qua tỉnh Trà Vinh bằng công cụ phần mềm mô hình toán 2 chiều (2D).

- Bản đồ thực trạng và dự báo diễn biến bồi xói, sạt lở bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu đoạn qua tỉnh Trà Vinh (Bản đồ số).

- Báo cáo đề xuất giải pháp chỉnh trị, phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông Cổ Chiên và sông Hậu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Các bài báo khoa học đăng trên Tạp chí KHCN chuyên ngành quốc gia có uy tín.

- Đào tại 01 Thạc sĩ  chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước; Khí tượng Thủy văn; Kỹ thuật công trình; Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 02/2020 đến tháng 02/2023./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 91
  • Hôm nay: 3683
  • Trong tuần: 19 174
  • Tất cả: 4328758