3/2020. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá thể lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3637

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Trà Vinh

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Thị Thu Diềm

• Mục tiêu nhiệm vụ:

- Đánh giá được thực trạng sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế cá thể; thực trạng chuyển đổi của các hộ kinh tế cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp; Đánh giá các chính sách mà tỉnh Trà Vinh đã thực hiện để đẩy nhanh quyết định chuyển đổi thành doanh nghiệp của các cơ sở kinh tế cá thể.

- Xây dựng các nhóm giải pháp, kiến nghị, tổ chức thực hiện các chương trình chính sách hành động cụ thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp của các cơ sở kinh tế cá thể trên địa địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2035.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Lược khảo các căn cứ pháp lý có liên quan đến cơ sở kinh tế cá thể. Tổng hợp các lý thuyết và tài liệu tham khảo liên quan đến việc chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá thể lên doanh nghiệp và tiến hành xây dựng khung phân tích của đề tài.

- Phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích đánh giá thực trạng chuyển đổi thành doanh nghiệp của các hộ kinh doanh/cơ sở kinh tế cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Phân tích đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi thành doanh nghiệp của các cơ sở kinh tế cá thể.

- Đánh giá hiệu quả các chính sách mà tỉnh Trà Vinh đã thực hiện trong quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp của các cơ sở kinh tế cá thể.

- Xây dựng giải pháp chiến lược, đề xuất chính sách thúc đẩy nhanh các cơ sở kinh tế cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp.

- Kiến nghị, tổ chức thực hiện và xây dựng khung đánh giá hiệu quả chính sách.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội

• Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp điều tra, phỏng vấn; Phương pháp phân tích thống kê; Phương pháp nghiên cứu tình huống; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp phân tích SWOT.

• Kết quả dự kiến

Sản phẩm dạng I

- Các báo cáo: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Phân tích xử lý số liệu; Tổng hợp liên quan đến việc chuyển đổi từ cơ sở kinh tế cá thể lên doanh nghiệp trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Trà Vinh; Tổng hợp về hiện trạng sản xuất kinh doanh; Tổng hợp về thực trạng chuyển đổi thành doanh nghiệp; Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng đến quyết dịnh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Tổng hợp về hiệu quả chính sách đã thực hiện trong quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp; Đề xuất giải pháp chính sách nhằm thúc đẩy nhanh các cơ sở kinh tế cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; Khung đánh giá và tổ chức thực hiện chính sách chuyển đổi thành doanh nghiệp của các cơ sở kinh tế cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Kỷ yếu hội thảo khoa học; Tài liệu tập huấn thực hành khung đánh giá hiệu quả chính sách thực thi về chính thức hóa hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Bảng khảo sát chính thức về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá thể lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Sản phẩm dạng II: 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí có mã số ISN; tài liệu giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý địa phương.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Tháng 11/2019 đến tháng 11/2020


Thống kê truy cập
  • Đang online: 92
  • Hôm nay: 3784
  • Trong tuần: 19 275
  • Tất cả: 4328859