10/2020. Tên nhiệm vụ: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà Vinh.
Lượt xem: 4232

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Phát triển Nguồn lực

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lý Thị Thu Lan

• Mục tiêu nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Tiếp nhận được các tiến bộ kỹ thuật và xây dựng thành công các mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh nhằm nâng cao năng suất thịt và lợi nhuận cho các nông hộ nuôi dê của tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Chuyển giao và tiếp nhận được 5 quy trình kỹ thuật liên quan đến chăn nuôi dê (chăm sóc - nuôi dưỡng dê đực giống Boer, dê cái giống Bách Thảo, dê lai Boer x Bách Thảo; Thú y cho dê; sản xuất thức ăn thô xanh cho dê) phù hợp với điều kiện của tỉnh Trà Vinh.

- Xây dựng được 01 mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) thương phẩm cho năng suất thịt cao, tăng trên 15% so với giống dê địa phương.

- Đào tạo được 15 kỹ thuật viên và tập huấn được 100 lượt người dân về kỹ thuật nuôi, chăm sóc, phòng trị bệnh và sản xuất thức ăn cho dê.

- Xây dựng được 02 cơ sở thu mua và giết mổ dê thịt.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình kỹ thuật chăn nuôi dê phù hợp với điều kiện của tỉnh Trà Vinh

- Xây dựng mô hình nuôi dê lai Boer x Bách Thảo cho năng suất thịt cao và phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh.

- Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho nông dân.

Xây dựng cơ sở thu mua và giết mổ dê thịt

•Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát đầy đủ các thông tin cần thiết để tuyển chọn các xã phù hợp với mô hình và công nghệ sẽ chuyển giao.

- Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm tại các mô hình chăn nuôi dê hướng thịt tại Bình Dương.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi dê.

- Nguồn lực tiếp nhận Dự án được đào tạo ngay từ khi bắt đầu triển khai Dự án. Đồng thời gắn chặt đào tạo giữa lý thuyết và hướng dẫn thực hành tại chỗ thông qua mô hình nuôi dê được triển khai.

• Kết quả dự kiến

- Tiếp nhận và chuyển giao quy trình: (1) Chuyển giao Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc dê Bách Thảo thuần; (2) Chuyển giao Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc dê Boer thuần; (3) Chuyển giao Quy trình nuôi dưỡng và chăm sóc dê lai (Boer x Bách Thảo); (4) Chuyển giao Quy trình sản xuất thức ăn thô xanh cho dê; (5) Chuyển giao Quy trình phòng và trị bệnh cho dê;

- Các qui trình chăn nuôi đảm bảo các tiêu chí của đơn vị hỗ trợ chuyển giao.

- Mô hình nuôi dê lai Boer x Bách Thảo cho năng suất thịt cao và phù hợp với điều kiện tỉnh Trà Vinh

- Đào tạo 05 kỹ thuật viên và tập huấn 100 kỹ thuật cho người dân.

- Xây dựng 02 cơ sở thu mua và giết mổ dê thịt

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến

36 tháng (từ 18/6/2019 đến 17/6/2022)

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 16 964
  • Tất cả: 4336390