11/2020. Tên nhiệm vụ: Chuyển giao kỹ thuật sản xuất nghêu giống và ương dưỡng trong ao đất lót bạt
Lượt xem: 1455

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung Tâm Giống Trà Vinh

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Văn Hạnh

• Mục tiêu nhiệm vụ:

Giúp Hợp tác xã nuôi nghêu sò Tiến Thành nắm được quy trình sản xuất và ương nghêu giống từ đó có thể tự sản xuất đáp ứng nhu cầu giống cho Hợp tác xã.

Mục tiêu cụ thể:

- Sản xuất ra 80.000.000 con nghêu cám cỡ 2.000.000 con/kg

- Ương lên 10.000.000 con nghêu giống cỡ 5.000 - 10.000 con/kg

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Chuyển giao kỹ thuật sản xuất nghêu giống và ương dưỡng trong ao đất lót bạt cho HTX nuôi nghêu sò Tiến Thành

- Đào tạo tập huấn cho các HTX nuôi nghêu trên địa bàn tỉnh ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất.

•Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu

- Chọn địa điểm, thiết kế xây dựng ao ương

- Nuôi tảo làm thức ăn cho ấu trùng, nghêu cám, nghêu giống và nghêu bố mẹ

- Kích thích sinh sản, ương ấu trùng và nghêu cám trên ao đất lót bạt ngoài trời không mái che

- Ương nghêu cám lên nghêu giống trên ao đất lót bạt

• Kết quả dự kiến

- Nghêu cám: 80 triệu con (Sản phẩm được sử dụng để ương lên nghêu giống)

- Nghêu giống: 10 triệu con (con giống giao hợp tác xã nuôi  để đánh giá  sinh trưởng)

- 02 Quy trình: (1) Quy trình sản xuất nghêu cám trên ao lót bạt không mái che; (2) Quy trình ương nghêu cám lên nghêu giống (5.000-10.000 con/kg).

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến

Từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2021

Minh Hải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 70
  • Hôm nay: 3383
  • Trong tuần: 18 874
  • Tất cả: 4328458