18/2020. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4064

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Thị Ngọc Loan                   

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung:

Xác định được năng suất và hiệu quả kinh tế mô hình dưa lưới trồng trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. Đồng thời xây dựng quy trình trồng dưa lưới mới theo hướng an toàn có khả năng giảm 15-20% chi phí sản xuất so với phương pháp truyền thống và đạt năng suất 3,0-3,5 tấn/1.000m2/vụ tại tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

-    Xác định được năng suất và hiệu quả kinh tế của hai giống dưa lưới Taki và ML38 trồng trong nhà màng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh.

Xây dựng quy trình trồng dưa lưới mới theo hướng an toàn có khả năng giảm 15-20% chi phí sản xuất so với phương pháp truyền thống và đạt năng suất 3,0-3,5 tấn/1000m2/vụ.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Lắp đặt nhà màng trồng dưa lưới quy mô 384 m2 hệ thống tưới nhỏ giọt tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 2: Liên kết với siêu thị, cơ sở thu mua kinh doanh trái cây trong tỉnh để bao tiêu sản phẩm đầu ra.

- Nội dung 3: Trồng và đánh giá các chỉ tiêu năng suất của mô hình hai giống dưa lưới Taki và ML38 từ giai đoạn ươm giống đến khi thu hoạch tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 4: Hỗ trợ 01 mô hình sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho hộ dân trồng dưa lưới

- Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh và nông hộ.

- Nội dung 6: Tập huấn quy trình trồng dưa lưới theo hướng an toàn cho nông dân (01 cuộc, 30 học viên).

- Nội dung 7: Tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình, phổ biến kết quả (01 cuộc, 40 đại biểu).

vệ bờ sông.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu

Lắp đặt nhà màng trồng dưa lưới; Xây dựng mẫu giới thiệu sản phẩm dưa lưới; Quảng bá sản phẩm; Trồng và đánh giá các chỉ tiêu năng suất của mô hình

• Kết quả dự kiến

- Mô hình trồng dưa lưới an toàn, giảm 15 - 20% chi phí sản xuất so với quy trình truyền thống người dân đang canh tác. Tổng sản lượng thu hoạch trong 2 vụ là 2,4 tấn.

- Quy trình trồng dưa lưới theo hướng an toàn

- Hệ thống nhà màng 384 m2 sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt.

- Tài liệu tập huấn kỹ thuật trồng dưa lưới trong nhà màng.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ 21/7/2020 đến 20/01/2022./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 102
  • Hôm nay: 3597
  • Trong tuần: 19 088
  • Tất cả: 4328672