20/2020. Tên nhiệm vụ: Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4579

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Huỳnh Vân An                   

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung:

Chọn được 02 giống đậu phộng có năng suất trung bình đạt 06- 07 tấn/ha/vụ (cao hơn 10- 15% so với giống đậu phộng người dân đang sử dụng) phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng canh tác của địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

- Chọn được 02 giống đậu phộng có năng suất trung bình đạt 06 - 07 tấn/ha/vụ.

Giống đậu phộng được chọn có khả năng chống chịu sâu bệnh và phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng canh tác của địa phương.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Xây dựng mô hình trồng và so sánh, đánh giá năng suất, hiệu quả kinh tế của 03 giống đậu phộng (Hatri01, LDH 09, LDH 12) tại 03 huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Duyên Hải trong vụ mưa

- Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng và so sánh, đánh giá năng suất, hiệu quả kinh tế của 03 giống đậu phộng (Hatri01, LDH 09, LDH 12) tại 03 huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Duyên Hải trong vụ khô.

- Nội dung 3: Tập huấn kỹ thuật canh tác đậu phộng cho nông dân

- Nội dung 4: Tổ chức hội thảo đánh giá mô hình, phổ biến kết quả

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Nông nghiệp

• Phương pháp nghiên cứu

Đối chiếu tiêu chí các hộ khảo sát để chọn hộ xây dựng mô hình; Xử lý, phân tích;

Báo cáo đánh giá năng suất, hiệu quả kinh tế của các mô hình: Sử dụng phương pháp phân phối đều theo đường chéo 5 điểm để thu thập các yếu tố cấu thành năng suất được ghi nhận kèm theo: số quả/cây, số quả chắc/cây, khối lượng 100 quả, khối lượng 100 hạt. Số liệu ghi nhận trên 20 cây điều tra tại mỗi điểm thu thập; Phỏng vấn trực tiếp hộ nông dân bằng mẫu phiếu điều tra; tổng hợp, phân tích hiệu quả kinh tế

• Kết quả dự kiến

- Giống đậu phộng có năng suất cao

- Quy trình kỹ thuật canh tác 02 giống đậu phộng cho năng suất cao được chọn

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: từ 21/7/2020 đến 20/01/2022


Thống kê truy cập
  • Đang online: 82
  • Hôm nay: 3480
  • Trong tuần: 18 971
  • Tất cả: 4328555