19/2020. Tên nhiệm vụ: Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4136

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ Trà Vinh

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Lưu Thị Bích Liên                   

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu chung:

Tiếp nhận 02 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dạng đậm đặc và dạng thường để phục vụ hiệu quả cho nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, xây dựng 01 mô hình khảo nghiệm nuôi tôm sú sinh thái có sử dụng chế phẩm sinh học đạt hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10-15% so với không sử dụng chế phẩm. Đồng thời, hỗ trợ 01 mô hình sử dụng chế phẩm sinh học vào nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

+ Tiếp nhận 02 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học EM dạng dung dịch F1 (dạng đậm đặc) và F2 (dạng thường) để phục vụ hiệu quả cho nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh.

+ Xây dựng 01 mô hình khảo nghiệm nuôi tôm sú sinh thái có sử dụng chế phẩm sinh học đạt hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10-15% so với không sử dụng chế phẩm.

+ Hỗ trợ thực hiện 01 mô hình sử dụng chế phẩm sinh học vào nuôi tôm thẻ công nghiệp.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

-  Nội dung 1: Đào tạo cho cán bộ kỹ thuật Trung tâm thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Trà Vinh thực hiện thành thạo 02 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học EMTV1 (dạng đậm đặc) và EMTV2 (dạng thường).

- Nội dung 2: Sản xuất thử nghiệm, đánh giá chỉ tiêu chất lượng 02 dạng chế phẩm sinh học EMTV1 VÀ EMTV2 về sự biến đổi màu, thành phần vi sinh (Bacilus subtilis, Lactobacilus lactic, Saccharomyces cerevisiae) và hàm lượng vi sinh cfu/ml.

- Nội dung 3: Sản xuất chế phẩm sinh học EMTV1 và EMTV2 với quy mô 4.000 lít.

- Nội dung 4: Thử nghiệm, đánh giá hiệu quả chế phẩm sinh học đã sản xuất.

- Nội dung 5: Tập huấn kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm cho nông dân.

- Nội dung 6: Tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình, phổ biến kết quả.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Kỹ thuật và công nghệ

• Phương pháp nghiên cứu

Thực hành  02 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học EMTV1 và EMTV2.

Bố trí thực hiện sản xuất thử nghiệm 02 quy trình sản xuất chế phẩm sinh học EMTV1 và EMTV2. Mỗi quy trình sản xuất 50 lít/đợt.

Lấy mẫu đánh giá chỉ tiêu chất lượng 02 dạng chế phẩm sinh học

• Kết quả dự kiến

- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dạng dung dịch F1 (EMTV1).

- Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dạng dung dịch F2 (EMTV2).

- Chế phẩm sinh học EMTV1.

- Chế phẩm sinh học EMTV2.

- Mô hình nuôi tôm sú sinh thái có sử dụng chế phẩm sinh học.

- Mô hình nuôi tôm thẻ công nghiệp có sử dụng chế phẩm sinh học.

- Quy trình kỹ thuật nuôi và chăm sóc tôm sú sinh thái, tôm thẻ công nghiệp có sử dụng chế phẩm sinh học.

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: từ 21/7/2020 đến 20/7/2022


Thống kê truy cập
  • Đang online: 89
  • Hôm nay: 3611
  • Trong tuần: 19 102
  • Tất cả: 4328686