2/2021. Tên nhiệm vụ: Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh giai đoạn 2020-2025
Lượt xem: 3982

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh Trà Vinh

 • Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Vũ Minh Tâm

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát :

Nghiên cứu các thành phần, mối liên hệ giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2025

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp

- Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

- Đánh giá tác động của các yếu tố hệ sinh thái khởi nghiệp đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh.- Xây dựng giải pháp về chính sách nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2020-2025.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp

- Nội dung 2: Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn  2016-2020

- Nội dung 3: Đánh giá tác động các yếu tố hệ sinh thái khởi nghiệp đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh

- Nội dung 4: Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2020-2025

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội nhân văn

• Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp tổng hợp và dự báo nhằm mục đích xây dựng mục tiêu tổng quát, nội dung của giải pháp và dự kiến lợi ích đat được cũng như khó khăn khi triển khai giải pháp.

- Phương pháp tổng hợp, quy nạp được sử dụng nhằm phối hợp tất cả các kết quả nghiên cứu từ thực trạng, từ mô hình nghiên cứu đã kiểm định để xây dựng các nhóm giải pháp tương ứng với các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp.

- Phương pháp phỏng vấn sâu, phỏng vấn nhóm, phỏng vấn tình huống chuyên gia, các chủ doanh nghiệp và nhà quản lý doanh nghiệp nhằm thu thập ý kiến tư vấn đánh giá và  đối chiếu với các đề xuất giải pháp và kiến nghị từ nghiên cứu, từ đó xây dựng ma trận trọng số nhằm đánh giá tính khả thi, tính phù hợp và tính có thể tiếp nhận của từng nhóm giải pháp.

• Kết quả dự kiến

- Báo cáo 1: Hệ thống lý thuyết về khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và các điều kiện tác động đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh.

- Báo cáo 2: Đánh giá thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

- Báo cáo 3: Đánh giá tác động các yếu tố hệ sinh thái khởi nghiệp đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh tại tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo 4: Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh giai đoạn 2020-2025

- Báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê

- Tài liệu hướng dẫn khảo sát chất lượng hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Trà Vinh

- 01 Bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 11/2020 đến tháng 05/2022./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 100
  • Hôm nay: 3849
  • Trong tuần: 19 340
  • Tất cả: 4328924