4/2021. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam và xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tại tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4990

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Sinh học Nhiệt đới

 • Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Đình Thạch

• Mục tiêu nhiệm vụ

Mục tiêu tổng quát:

 Điều tra khảo sát và thu thập nguồn cây thuốc nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó xây dựng bản đồ cây thuốc nam trên địa bàn tỉnh và xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa của tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Điều tra khảo sát và thu thập nguồn cây thuốc nam trên các vùng sinh thái chủ yếu của tỉnh Trà Vinh.

 - Đánh giá thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam ở tỉnh Trà Vinh.

 - Nghiên cứu tri thức bản địa về việc sử dụng cây thuốc nam của người dân địa phương.

  - Xây dựng bản đồ hiện trạng về đa dạng cây thuốc nam và bản đồ phân bố một số loài cây thuốc nam quý hiếm, có khả năng thương mại hóa tỷ lệ 1/50.000 tỉnh Trà Vinh.

  - Xây dựng 03 mô hình vườn cây thuốc nam bản địa của tỉnh Trà Vinh.

• Nội dung chính của nhiệm vụ:

- Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, tài nguyên sinh vật, cây thuốc nam của khu vực nghiên cứu.

- Nội dung 2: Thu thập kiến thức từ các thầy thuốc và cộng đồng người dân địa phương về các cây thuốc nam, bài thuốc dân gian, công dụng, cách chế biến và sử dụng cây thuốc nam.

 - Nội dung 3: Thu thập và xây dựng danh lục cây thuốc nam trên các vùng sinh thái ngọt, mặn lợ, giồng cát tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 4: Đánh giá thực trạng đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc nam ở tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 5: Xây dựng bản đồ hiện trạng về đa dạng cây thuốc nam và bản đồ phân bố một số loài cây thuốc nam quý hiếm, có khả năng thương mại hóa tỉnh Trà Vinh

- Nội dung 6: Xây dựng bộ sưu tập mẫu cây thuốc nam (tiêu bản khô) gồm các loài có giá trị sử dụng cao, các loài đặc hữu, quý hiếm và có tiềm năng khai thác.

- Nội dung 7: Xây dựng mô hình vườn thuốc nam bản địa tỉnh Trà Vinh.

- Nội dung 8: Biên soạn và đưa vào xuất bản cuốn sách về các loài cây thuốc nam cho tỉnh Trà Vinh.

• Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Y dược

• Phương pháp nghiên cứu

- Thu thập số liệu thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp

- Điều tra khảo sát thu mẫu ngoài thực địa

- Xây dựng bộ sưu tập cây thuốc

- Xây dựng vườn sưu tập cây thuốc nam

- Xây dựng bản đồ phân bố cây thuốc nam

- Xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm

- Đánh giá thành phần hoạt chất và di truyền của một số loài chọn lọc

• Kết quả dự kiến

- Bộ sưu tập tiêu bản khô cây thuốc nam tỉnh Trà Vinh: 01 bộ gồm 300 tiêu bản khô của 100 loài kèm theo hình ảnh minh họa.

- Mô hình vườn cây thuốc nam thiết yếu theo tiêu chí của Bộ Y tế: 01 mô hình, diện tích 1.000 m2 với 40 loài cây thuốc (5 - 10 cá thể/loài).

- Mô hình vườn cây thuốc nam có giá trị kinh tế, quý hiếm để phục vụ sản xuất về sau: 02 mô hình, diện tích 2.000 m2/mô hình với 40 loài cây thuốc/mô hình (5 - 10 cá thể/loài).

- Báo cáo tổng quan tài nguyên sinh vật và cây thuốc nam ở Việt Nam và tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo phân tích xử lý số liệu.

- Báo cáo về danh sách các cây thuốc nam và các bài thuốc thường sử dụng ở tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo về danh lục cây thuốc nam (thành phần, phân bố,...) ở các vùng sinh thái tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo đánh giá đa dạng về bậc phân loại ở cấp độ ngành, họ, chi và loài của nguồn tài nguyên cây thuốc nam tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo đánh giá đa dạng về mức độ phân bố trên các kiểu sinh cảnh thuộc các vùng sinh thái của nguồn tài nguyên cây thuốc nam ở tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo đánh giá đa dạng về dạng thân, bộ phận sử dụng, thành phần hợp chất và các nhóm bệnh chữa trị của nguồn tài nguyên cây thuốc nam ở tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo đánh giá đa dạng về di truyền một số loài cây thuốc nam mới phát hiện hoặc có giá trị dược liệu cao của nguồn tài nguyên cây thuốc nam ở tỉnh Trà Vinh.

- Bản đồ hiện trạng về đa dạng cây thuốc nam tỉnh Trà Vinh: Tỷ lệ 1/50.000, thể hiện đầy đủ nội dung, thực hiện trên bản giấy và số dạng GIS

- Bản đồ phân bố một số loài cây thuốc nam quý hiếm, có khả năng thương mại hóa tỉnh Trà Vinh: Tỷ lệ 1/50.000, thể hiện đầy đủ nội dung, thực hiện trên bản giấy và số dạng GIS.

- Sách Tài nguyên cây thuốc nam tỉnh Trà Vinh: Số lượng 300 cuốn; quy cách: Khổ 14.8 cm x 20.8 cm; giấy coucher Matt 100g/m2; 250 trang; 4 màu.

- 02 bài báo công bố trên Tạp chí Công nghệ sinh học, Tạp chí Sinh học Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

- Đào tạo 01 Thạc sĩ Dược liệu hoặc Sinh học

• Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến: Từ tháng 11/2020 đến tháng 05/2022./.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 3445
  • Trong tuần: 18 936
  • Tất cả: 4328520