1. Đề tài: Tuyển chọn và phát triển giống/dòng quýt Đường ưu tú cho tỉnh Trà Vinh.
Lượt xem: 4581

Đinh Văn Túy 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khcn

• Tổ chức chủ trì nhiệm vụ, cơ quan cấp trên của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

- Viện Cây ăn quả miền Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

- Địa chỉ: Long Định, Châu Thành, Tiền Giang.

- Điện thoại:         0273. 3893129,   Fax: 0273.3893122                                                                  

- Website: www.sofri.org.vn

• Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

- Họ và tên: TS. Trần Thị Oanh Yến

- Học hàm, học vị: Tiến sỹ    

- Chức vụ: Phó Viện trưởng                                                                                           

- Địa chỉ: Long Định, Châu Thành, Tiền Giang.

- Điện thoại: 0908614835    Fax:  0273.3893122                                                                                                                                                                                                                                                     

- E-mail: tranthioanhyen@gmail.com

• Cá nhân tham gia:

1. TS. Trần Thị Oanh Yến

6. ThS. Phạm Thành Chul

2. ThS. Nguyễn Nhật Trường

7. TS. Bùi Thị Ngọc Lan

3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diễm

8. ThS. Nguyễn Thị Nga

4. TS. Nguyễn Phương Thúy

9. KS. Nguyễn Hùng Mận

5. ThS. Đào Thị Bé Bảy

10. Ô. Lê Văn Bé

• Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu chính của nhiệm vụ:

* Mục tiêu:

- Đánh giá hiện trạng và đặc tính giống/dòng quýt Đường đang được trồng thương phẩm tại tỉnh Trà Vinh.

- Tuyển chọn và công nhận 02 - 03 cá thể quýt Đường đầu dòng có năng suất, chất lượng cao, ổn định cho tỉnh Trà Vinh.

- Chuyển giao kỹ thuật bình tuyển và nhân giống vô tính quýt Đường.

- Nhân và sản xuất cây giống quýt Đường phục vụ phát triển sản xuất (200 cây/cây đầu dòng).

* Nội dung và phương pháp nghiên cứu:

+ Nội dung:

- Nội dung 1: Điều tra hiện trạng sản xuất giống quýt Đường tại tỉnh Trà Vinh;

- Nội dung 2: Khảo sát và tuyển chọn cá thể quýt Đường ưu tú và công nhận cây quýt Đường đầu dòng cho tỉnh Trà Vinh;

- Nội dung 3: Xác định tính đa dạng di truyền và mối quan hệ di truyền của cá thể quýt Đường tuyển chọn bằng chỉ thị phân tử SSR;

- Nội dung 4: Bảo tồn nguồn gen quýt Đường và chuyển giao cây quýt Đường đầu dòng, cây sạch bệnh cho Trung tâm giống tỉnh Trà Vinh;

- Nội dung 5: Xây dựng mô hình sản xuất và phát triển cây quýt Đường giống tốt.

* Phương pháp nghiên cứu:

- Điều tra thu thập các thông tin theo phiếu điều tra về hiện trạng trồng, tình hình canh tác, sản xuất và tiêu thụ quýt Đường trong tỉnh Trà Vinh;

- Phương pháp xử lý số liệu: Số liệu điều tra, khảo sát được thu thập và nhập vào phần mềm Excel, tính trung bình và độ lệch chuẩn. Dùng phương pháp kiểm định phi tham số (Non-parametric test), kiểm định Chi bình phương;

- Khảo sát quần thể quýt Đường: Điều tra, khảo sát tại vườn, phỏng vấn nông dân, tuyển chọn các vườn có các cá thể tốt, mỗi vườn chọn 1- 3 cá thể ưu tú;

- Tất cả số liệu thu thập được nhập vào phần mềm Excel để tính trung bình và so sánh cây tuyển chọn với trung bình quần thể tuyển chọn bằng phép thử T;

- Phương pháp tách chiết DNA: Các mẫu lá (5g/mẫu) được nghiền thành bột mịn bằng dung dịch nitơ lỏng, tách chiết DNA bằng bộ kit DNeasy Plant Mini của QIAGEN. Các bước trong quá trình tách chiết DNA được thực hiện theo qui trình có sẵn trong bộ Kit DNeasy Plant Mini của QIAGEN. DNA sau đó được kiểm tra số lượng và chất lượng bằng máy Nanodrop và gel agarose 0,8%;

- Phân tích tính đa hình dựa vào chỉ thị phân tử SSR;

- Bảo tồn ngoài đồng tại vườn nông dân nơi cây đầu dòng đang sinh trưởng và phát triển;

- Bảo tồn cây sạch bệnh trong nhà lưới chống côn trùng;

- Xây dựng nhà lưới lưu giữ cây đầu dòng (100m2) và nhà lưới sản xuất cây giống (250m2) tại Trung tâm Giống Trà Vinh.

• Kết quả thực hiện:

- Cây đầu dòng ngoài đồng; Cây giống sạch bệnh S0; Cây giống S1 sạch bệnh; Cây giống S2; Nhà lưới bảo tồn cây đầu dòng.

- Tư liệu hóa dữ liệu các giống/dòng quýt Đường; Phân tích đánh giá tính đa dạng di truyền của các cá thể quýt Đường tuyển chọn bằng chỉ thị phân tử SSR.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ: 02 quyển, 02 bản điện tử;

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ: 02 quyển, 02 bản điện tử;

- Báo cáo thống kê;

- Bài báo số lượng 1; Đào tạo cán bộ kỹ thuật số lượng 3; Đào tạo Thạc sỹ số lượng 1.

Lĩnh vực: Khoa học nông nghiệp (Đề tài khoa học).

Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh

• Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc nhiệm vụ: Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2018 (42 tháng).

• Mã số Giấy chứng nhận nhiệm vụ: Số đăng ký: 01/KQNC-SKHCN ngày 10/01/2020, lưu tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Quyết định thành lập Hội đồng: Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức được thành lập theo Quyết định số 231/QĐ-SKHCN ngày 05/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.

Thời gian họp Hội đồng: Họp nghiệm thu chính thức ngày 12/12/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh – 38 Nguyễn Thái Học, phường 1, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

• Kinh phí thực hiện: Tổng số kinh phí thực hiện là 1.194.794.000 đồng.

- Trong đó:

+ Kinh phí từ Ngân sách Nhà nước: 1.194.794.000 đồng;

+ Kinh phí từ các nguồn khác: 0 đồng.

* Kết quả đánh giá xếp loại chung của nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 80
  • Hôm nay: 3475
  • Trong tuần: 18 966
  • Tất cả: 4328550