4. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, tuyển chọn giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 4571

* Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Mía đường

Địa chỉ: xã Phú An, thị xã Bến Cát, Tp Bình Dương

Điện thoại: 02743 562227   Fax: 02743 562267

Website: http://www.vienmiaduong.vn

* Họ tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Quang Tuyền

Chức danh khoa học: Nghiên cứu viên

Điện thoại: 02743 582104

Email: tuyensugarcane@yahoo.com.vn

* Cá nhân tham gia chính:

1. TS. Lê Quang Tuyền

6. ThS. Đỗ Đức Hạnh

2. ThS. Lê Thị Thường

7. KS. Hoàng Thị Hạnh

3. KS. Nguyễn Cương Quyết

8. KS. Dương Công Thống

4. ThS. Võ Mạnh Hùng

9. KS. Trương Thanh Hoài

5. ThS. Nguyễn Văn Dự

 


* Mục tiêu của nhiệm vụ:

Tuyển chọn 1 – 2 giống mía có năng suất cao và chất lượng tốt, năng suất quy 10 CCS vượt giống đối chứng từ 10% trở lên, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Trà Vinh; Đề xuất quy trình kỹ thuật canh tác cho các giống mía mới được tuyển chọn phù hợp với vùng đất của tỉnh Trà Vinh.

* Kết quả thực hiện:

- Kết quả theo dõi, đánh giá và đã tuyển chọn được 2 giống mía mới triển vọng có năng suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh hại khá cao và chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của vùng. Cụ thể giống Suphanburi 50 và Uthong 1 trong khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất có năng suất mía thực thu đạt từ 112,24 đến 130,82 tấn/ha/vụ, vượt đối chứng từ 15,78 đến 39,38%. Chữ đường đạt 11,70 đến 13,23 CCS, năng suất quy 10 CCS đạt từ 133,47 đến 164,63 tấn/ha/vụ và vượt đối chứng từ 18,86 đến 45,15%.

- Đề xuất 1 quy trình kỹ thuật canh tác giống mía mới phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai tại địa phương

- Xây dựng được 3 mô hình trình diễn giống mía mới (Suphanburi 50 và Uthong 1) có năng suất, chất lượng cao, năng suất đạt 128,51 – 136,92 tấn/ha, chữ đường đạt từ 11,78 – 13,21 CCS, năng suất quy 10 CCS đạt 156,35 đến 171,29 tấn/ha và vượt đối chứng tử 24,57 đến 37,29%.

- Tổ chức 3 hội thảo giới thiệu giống mía mới và quy trình kỹ thuật canh tác giống mía mới với 150 người tham gia.

* Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Từ tháng 11/2016 đến tháng 04/2020 (41 tháng)

* Kinh Phí thực hiện: 1.152.151.000 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu một trăm năm mươi mốt nghìn đồng).Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 1.017.278.000 đồng (Một tỷ không trăm mười bảy triệu hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng).


Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 272
  • Trong tuần: 16 873
  • Tất cả: 4336299