SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH TRÀ VINH (5/1992-5/2022) GẮN VỚI KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2022
Lượt xem: 2390

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BTC ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 - 5/2022) gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - du lịch; Điều 7 Luật Khoa học và Công nghệ quy định ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam,

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch Tổ chức chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 nhằm tuyên truyền, giáo dục, ôn lại truyền thống Cách mạng, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh đã đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh, động viên công chức, viên chức phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời phổ biến cho người dân, Sở, ngành và địa phương về vai trò của ngành Khoa học và Công nghệ đối với sự phát triển của tỉnh nhà thông qua một số hoạt động được triển khai nhằm tạo diễn đàn cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, hợp tác xã,… trao đổi, chia sẻ, kết nối trong hoạt động đề xuất ý tưởng đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao khoa học và công nghệ xuất phát từ nhu cầu của địa phương và gắn chặt với việc ứng dụng kết quả sau nghiên cứu. Kêu gọi việc tăng cường tham gia và phối hợp trong nghiên cứu khoa học và chuyển đổi công nghệ của các doanh nghiệp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm phục vụ hoạt động xúc tiến, thương mại sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh, gồm 6 nội dung như sau:

1. Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) bằng nhiểu hình thức phong phú như: treo băng rôn, đăng trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ, tờ tin khoa học và công nghệ, chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát trên Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh, lồng ghép vào các cuộc họp giao ban, họp chi bộ,…

2. Tổ chức Hội thảo khoa học “Chính sách hỗ trợ - Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Trà Vinh”.

3. Tổ chức 04 lớp tập huấn Nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân về phát triển tài sản trí tuệ, về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

4. Tổ chức kiểm tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ.

5. Tổ chức khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa.

6. Triển khai đề tài/dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào thực tiễn đời sống và sản xuất, cụ thể như sau:

▪  Đề tài “Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh”: xây dựng mô hình khảo nghiệm nuôi tôm sú sinh thái có sử dụng chế phẩm sinh học đạt hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10-15% so với không sử dụng chế phẩm, đồng thời hỗ trợ sử dụng chế phẩm sinh học vào nuôi tôm thẻ công nghiệp tại huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.

▪ Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống (Monopterus Albus) bằng phương pháp bán nhân tạo tại tỉnh Trà Vinh”: xây dựng mô hình sản xuất lươn giống bán nhân tạo đạt tỷ lệ thành thục của lươn bố mẹ ≥ 90%; đạt tỷ lệ sống của lươn bố mẹ ≥ 90%, sức sinh sản trung bình 200 – 300 trứng/tổ đẻ; tỷ lệ sống đến cỡ giống (3g/con  330con/kg) ≥ 70%, công suất đạt 50.000 con giống/mô hình.

▪ Đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh Trà Vinh”: nghiên cứu hoàn thiện các thông số kỹ thuật của quy trình công nghệ chế biến sản phẩm thực phẩm đặc trưng từ cơm dừa sáp thành kem dừa sáp; xác định điều kiện bảo quản thích hợp cho sản phẩm kem dừa sáp./.

                                                                          Thi Lan

                                                   Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ


Thống kê truy cập
  • Đang online: 69
  • Hôm nay: 1360
  • Trong tuần: 16 851
  • Tất cả: 4326435