Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại buổi làm việc với huyện Cầu Kè để nghe Ban Chỉ đạo huyện báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường Huyện ủy Cầu Kè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (gọi chung là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của huyện Cầu Kè

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao và các đề xuất, kiến nghị thực hiện trong thời gian tới của địa phương; ý kiến phát biểu của các sở, ngành tỉnh tham dự họp và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Để đảm bảo huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau (tại Thông báo số 258/TB-VP ngày 03/11/2023):

- Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè, Ban Chỉ đạo huyện Cầu Kè:

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục giúp các tổ chức, hộ gia đình, người dân nhận thức tốt hơn về xây dựng nông thôn mới nâng cao là trách nhiệm, nghĩa vụ và đồng thuận ủng hộ tham gia cùng xây dựng nông thôn mới nâng cao.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành huyện tập trung thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đôn đốc việc trồng dặm, thay thế các cây đã hư, không phát triển; cắt tỉa cây xanh, tránh che khuất tầm nhìn, đảm bảo thông thoáng giao thông thuận tiện.

+ Tiếp tục rà soát, xác định cụ thể nhiệm vụ, phần việc nào của huyện, phần việc nào của các xã để tập trung cho việc nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới nâng cao, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh có liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời.

+ Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục tăng cường hỗ trợ xã Hòa Ân và xã Phong Thạnh củng cố nâng chất tiêu chí đảm bảo đạt theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, xã Thạnh Phú phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về “Sản xuất” theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, sớm thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, công nhận.

+ Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cầu Kè, các đoàn thể huyện tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi xảy ra rủi ro bệnh tật,… nhằm đảm bảo an sinh xã hội và đạt tiêu chí theo quy định.

+ Khẩn trương hoàn chỉnh Video Clip phóng sự về huyện nông thôn mới nâng cao.

+ Đối với việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, đề nghị Ban Chỉ đạo huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án theo quy định để sớm triển khai các bước tiếp theo (việc nào thực hiện được trước thì làm ngay), đồng thời đảm bảo tính thuyết phục khi báo cáo với đoàn thẩm định của Trung ương.

+ Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức  triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 (lưu ý trước khi lấy ý kiến của người dân, cần khắc phục ngay đối với những lĩnh vực, nội dung mà người dân chưa hài lòng về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trước đây).

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh:

+ Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, nghiên cứu vận dụng, lồng ghép, xử lý cho phù hợp để kịp thời hỗ trợ huyện Cầu Kè tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung có liên quan đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời có văn bản đánh giá, xác nhận mức độ đạt chuẩn đối với các nội dung, tiêu chí được phân công phụ trách gửi về Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè chậm nhất ngày 03 tháng 11 năm 2023.

+ Sở Công Thương chỉ đạo phòng chuyên môn theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn huyện Cầu Kè hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí ngành Công Thương phụ trách đảm bảo theo quy định.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát lại các thủ tục, hồ sơ liên quan, kịp thời hỗ trợ huyện Cầu Kè đảm bảo đạt tiêu chí về Giáo dục theo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy.

+ Sở Giao thông vận tải sớm triển khai thi công sửa chữa, nâng cấp các tuyến giao thông theo phân cấp trên địa bàn huyện Cầu Kè.

+ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục kiểm tra, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn huyện Cầu Kè hoàn chỉnh Video clip phóng sự, hồ sơ, thủ tục đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đảm bảo đúng quy định./.

 

Hoàng Tâm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 892
  • Trong tuần: 15,417
  • Tất cả: 1,642,179
Chung nhan Tin Nhiem Mang