Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại buổi làm việc với huyện Trà Cú để nghe Ban Chỉ đạo huyện báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới

  Ngày 31 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường Huyện ủy Trà Cú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh (gọi chung là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình xây dựng huyện nông thôn mới của huyện Trà Cú. 

Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới và các đề xuất, kiến nghị thực hiện trong thời gian tới của địa phương; ý kiến phát biểu của các sở, ngành tỉnh tham dự họp và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Để đảm bảo huyện Trà Cú đạt chuẩn nông thôn mới đúng tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau (tại Thông báo số 257/TB-VP ngày 03/11/2023):

- Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Ban Chỉ đạo huyện Trà Cú:

+ Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục giúp các tổ chức, hộ gia đình, người dân nhận thức tốt hơn về xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm, nghĩa vụ và đồng thuận ủng hộ tham gia cùng xây dựng nông thôn mới.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành huyện tập trung thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thuộc địa bàn quản lý có tuyến Quốc lộ 54 đi qua thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đối với các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện đôn đốc việc trồng dặm, thay thế các cây đã hư, không phát triển; cắt tỉa cây xanh, tránh che khuất tầm nhìn, đảm bảo thông thoáng giao thông thuận tiện.

+ Trên cơ sở báo cáo của Ban Chỉ đạo huyện một số tiêu chí tuy đạt chuẩn nhưng còn yếu, cần có kế hoạch cụ thể, tập trung, dồn sức phấn đấu đạt theo quy định Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

+ Tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia; thường xuyên theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

+ Thực hiện quyết liệt dự án mở rộng bãi rác Long Hiệp cùng lúc thực hiện việc giải phóng mặt bằng, vừa thi công hệ thống che chắn, bể chứa xử lý nước thải,… Đối với nhà máy xử lý nước thải tại thị trấn Định An đã bàn giao mặt bằng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục theo hồ sơ được duyệt.

+ Đối với thị trấn Trà Cú, Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các hạng mục công trình và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình vỉa hè, bờ kè, quảng trường, …; tiếp theo phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

+ Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng nhanh chóng lấy ý kiến Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. Tăng cường hỗ trợ xã Đại An, xã Ngọc Biên nâng chất tiêu chí, đảm bảo đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

+ Sớm hoàn chỉnh báo cáo kết quả xây dựng 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận và video clip phóng sự về huyện nông thôn mới gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Đồng thời phải cử 01 lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và phòng nghiệp vụ trực tiếp cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo huyện nông thôn mới chậm nhất ngày 17 tháng 11 năm 2023 phải hoàn thành.

+ Ban Chỉ đạo huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2023.

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh:

+ Sở Xây dựng hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo đề nghị của Ban Chỉ đạo huyện; hỗ trợ xã Ngọc Biên, xã Đại An đạt tiêu chí quy hoạch theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn ban, ngành huyện hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép môi trường đối với bãi rác xã Long Hiệp; phối hợp Ban Chỉ đạo huyện kiểm tra máy, thiết bị của lò đốt rác trước khi giải quyết vấn đề kinh phí cho Công ty TNHH Kim Hoàng Phát và đề ra giải pháp hợp lý về xử lý tro xỉ từ lò đốt rác thải ra.

+ Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định (bao gồm Hợp tác xã Nông nghiệp và Hợp tác xã phi nông nghiệp).

+ Sở Giao thông vận tải quan tâm, hỗ trợ huyện Trà Cú nâng cấp, bảo dưỡng Quốc lộ 54, cần thiết thì đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ thực hiện.

+ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp tục hỗ trợ và hướng dẫn Ban Chỉ đạo huyện hoàn chỉnh báo cáo kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận và video clip phóng sự về huyện nông thôn mới chậm nhất ngày 17 tháng 11 năm 2023 tổ chức Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới./. 

Hoàng Tâm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
THÔNG BÁO

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 903
  • Trong tuần: 15,428
  • Tất cả: 1,642,190
Chung nhan Tin Nhiem Mang