Huyện Châu Thành họp đánh giá kết quả khắc phục hạn chế công tác cải cách hành chính năm 2021
Sáng ngày 09/2/2022, ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, chủ trì tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả khắc phục qua kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành năm 2021.

Thực hiện Thông báo số 799/TB-ĐKT ngày 28/12/2021 của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.

Qua kết quả kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 của Đoàn kiểm tra liên ngành đối với huyện Châu Thành thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống ISO. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ ra 08 mặt hạn chế cụ thể như: Chưa nêu được các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện khắc phục tiêu chí các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính theo Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; chậm ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” thực hiện năm 2021; chưa nêu được nội dung sắp xếp đơn vị sự nghiệp đảm bảo tiêu chí biên chế quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đạt 96,54% đúng hạn (còn tình trạng trễ hạn), trả lời phản ánh kiến nghị của người dân chậm trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia; đối với hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT iOffice): Còn 03 cơ quan, đơn vị chưa tổ chức ký số văn bản đi trên iOffice: xã Hòa Thuận, xã Hòa Minh, xã Nguyệt Hóa; đối với hệ thống mạng dùng riêng của tỉnh (WAN): Một số cơ quan, đơn vị thường xuyên tắt thiết bị bảo mật làm gián đoạn kết nối giữa mạng LAN của cơ quan và WAN của tỉnh; Chưa nêu rõ thời gian thực hiện đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo; chưa báo cáo về kết quả thực hiện việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo khắc phục cơ bản tất cả các hạn chế đã được chỉ ra như: Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 02 Công văn gồm: Công văn số 1545/UBND-NC ngày 29/4/2021 và Công văn số 4571/UBND-NC ngày 06/10/2021 về chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính để các cơ quan, đơn vị thực hiện; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 03/8/2021 về việc thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm” tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành năm 2021; đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện trình dự thảo Đề án sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ để xem xét, trình cấp có thẩm quyền theo quy định; Văn phòng HĐND & UBND huyện có văn bản nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, bộ phận một cửa của huyện khắc phục hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính còn trễ hạn và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân chậm trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia; đối với hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT iOffice) đến này 100% xã, thị trấn đã thực hiện ký số văn bản đi theo quy định; việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (VNPT iGate), các ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tập trung vận động tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trên cổng dịch vụ công của tỉnh, hiện nay đa số các xã, thị trấn đã có tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, công chức thực hiện đảm bảo thiết bị bảo mật kết nối giữa mạng LAN của cơ quan và WAN của tỉnh đúng quy định; Năm 2021, UBND huyện có đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định. Cụ thể: Đánh giá nội bộ việc triển khai thực hiện duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 6 tháng năm 2021, đánh giá nội bộ việc triển khai thực hiện duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 (Thông báo số 1284/TB-UBND ngày 23/9/2021 và biên bản kèm theo), kết quả đánh giá sự hài lòng về chất lượng áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại Ủy ban nhân huyện tại Báo cáo số 644/BC-UBND ngày 23/11/2021).

Trong thời gian tới, ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cần thực hiện tốt một số công việc sau:

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, đánh giá công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Thứ hai, thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức đảm bảo tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức nhất là bộ phận một cửa tại huyện và xã, thị trấn.

Thứ ba, tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2021. Tích cực vận động tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Thứ tư, tiếp tục triển khai việc áp dụng duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định.

              Hồng Thanh

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1783
  • Trong tuần: 28 684
  • Tất cả: 2294951
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT