Huyện Châu Thành triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2022
Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Tham dự có các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện, lãnh đạo các ngành huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong huyện. Ông Thạch Chiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì hội nghị. 

Ông Thạch Chiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phát biểu chủ trì hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Phát huy kết quả phong trào thi đua năm 2021, huyện Châu Thành đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Theo đó, huyện tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 08/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng: Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, Luật Thi đua khen thưởng năm 2013; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 2025, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2018 - 2025; cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp,…; thi đua thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính và gắn với việc đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua hàng năm đối với từng cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác Dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022; Tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 37 tập thể, 179 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 06 tập thể và 06 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2021 và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 44 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021.

Phan Thưa - PT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1225
  • Trong tuần: 30 182
  • Tất cả: 2309184
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT