Huyện ủy Châu Thành tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2021 và xây dựng nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII), tuần qua, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị lần thứ 9 - Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021và xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022. Tham dự có bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trà Vinh, các ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng các ngành huyện liên quan, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, ông Nguyễn Trọng Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng chủ trì hội nghị. 

Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành phát biểu chủ trì Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân, nhưng cùng với sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong huyện, Huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… đạt được những kết quả đáng kể. Năm 2021, Nghị quyết Huyện ủy đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, kết quả thực hiện đạt và vượt 19/22 chỉ tiêu, trong đó đạt 11 chỉ tiêu, vượt 8 chỉ tiêu và không đạt 03 tiêu.

Về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất toàn huyện thực hiện trên 7.695 tỷ đồng, đạt 93,38% Nghị quyết (tăng 2,72% so với cùng kỳ); huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.293 tỷ đồng, đạt 96,15% Nghị quyết (tăng 5,89% so cùng kỳ); Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng/ người/năm, đạt 96,07% Nghị quyết (tăng 1,9 triệu đồng so năm 2020); Thu ngân sách trên 120 tỷ đồng, đạt 141,4% dự toán. Về sản xuất nông ngiệp, tổng diện tích gieo trồng trên 47.650 ha đạt 106,78% kế hoạch (giảm 1.403 ha so cùng kỳ); ngành chăn nuôi từng bước chuyển từ hình thức nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung với quy mô trang trại, gia trại; thủy sản có tổng diện tích thả nuôi trên 4362 ha đạt 109% kế hoạch (tăng 530 ha so cùng kỳ); thực hiện chuyển đổi trên 234 ha từ đất lúa sang luân canh màu, đất vườn tạp sang trồng màu, trồng  cây ăn trái; vận động, hỗ trợ thành lập mới 02 tổ Hợp tác xã và  01 Liên hiệp Hợp tác xã Lúa - Gạo, hiện toàn huyện có 21 hợp tác xã và 01 Quỹ tín dụng nhân dân với 2840 thành viên, vốn điều lệ trên 30 tỷ đồng; phát triển 02  tổ tinh tế hợp tác, nâng  đến nay có 373 tổ kinh tế hợp tác. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, huyện Châu Thành triển khai đồng bộ các giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 từng bước khôi phục sản xuất; phát triển mới 13 cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nâng đến nay có 993 cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động, đồng thời phát triển mới 140 cơ sở thương mại dịch vụ, nâng đến nay có 6618 cơ sở; xây dựng 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay có 13/13 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện Châu Thành hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thẩm định, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện Châu Thành tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", công nhận 22 ấp, khóm văn hóa, đến nay công nhận 106/108 ấp, khóm văn hóa, đạt 98,14%; công nhận 07 đơn vị văn hóa, đến nay có 55/80 cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn phòng, chống dịch Covid-19 với hình thức dạy học trực tuyến, trực tiếp và học qua truyền hình; thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho Nhân dân; chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội, lao động, việc làm và công tác giảm nghèo; tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả và thực hiện việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm gặp khó khăn do dịch bệnh Covid -19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ vững ổn định. Về xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả các hội nghị của Trung ương, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành 17/17 nội dung chương trình làm việc năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy; triển khai quán triệt Kết luận số 01/KL-TW ngày 15/05/2021 của Bộ chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Huyện Ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy bồi dưỡng kết nạp 109 đảng viên, đạt 109% Nghị quyết; lãnh đạo tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo an toàn, đúng luật định. Hội đồng nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức 03 kỳ họp theo luật định; trong lãnh đạo điều hành, Ủy ban nhân dân huyện cơ bản, kịp thời cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện; Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đến hội viên, đoàn viên đồng thời triển khai thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là vận động hỗ trợ người gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quang cảnh kỳ họp

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, những nội dung công tác trọng tâm và làm rõ những nội dung, giải pháp khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện trong Nghị quyết năm 2021 và thảo luận về những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Nghị quyết năm 2022.

Triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Huyện ủy Châu Thành đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, về xây dựng hệ thống chính trị và 10 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Qua đó, nhằm thực hiện đạt mục tiêu: “tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi nền kinh tế, phát triển đều trên cả ba khu vực (I, II, III), trong đó khu vực II (công nghiệp - xây dựng) và khu vực III (thương mại - dịch vụ) cần tăng tốc để đạt cơ cấu tỷ trọng cao, phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới và tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Ứng dụng những thành tựu của cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất, quản lý, điều hành. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội”.

Quốc Khánh - P. Trung

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 191
  • Hôm nay: 304
  • Trong tuần: 29 388
  • Tất cả: 2299121
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT