Huyện Châu Thành tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới
          Hòa trong không khí Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Châu Thành nói riêng kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh (tháng 5/1992 - 5/2022), 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), sáng ngày 29/3/2022, tại Công viên thị trấn Châu Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Ủy ban dân huyện Châu Thành long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đến dự buổi lễ có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; các lãnh đạo Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; quý Mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ban ngành tỉnh; ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện, ông Nguyễn Trọng Nhân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng ban ngành huyện, xã thị trấn, chức sắc các tôn giáo, doanh nghiệp trong huyện.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2020 cho lãnh đạo huyện Châu Thành
         Tại buổi lễ, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Châu Thành, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện báo cáo kết quả qua hơn 11 năm xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành:

        “Từ một huyện thuần nông, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, năm 2011, huyện có 05 xã đặc biệt khó khăn. Nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành đã đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn năm 2010 - 2020 đạt trên 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; tỷ trọng nông nghiệp 43,89%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 30,25%; tỷ trọng dịch vụ 25,86% trong tổng sản phẩm xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,45 triệu đồng/người/năm tăng 41,35 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 0,7% giảm 22,55% so với năm 2011. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành Chương trình mục tiêu 135, không còn xã đặc biệt khó khăn. Ngay từ khi triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo huyện đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Châu Thành chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy dân chủ và vận động, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả đã huy động được tổng nguồn lực thực hiện cho cả giai đoạn 2011 - 2021 là 2.968 tỷ 531 triệu đồng, trong đó: Vốn từ ngân sách 2.346 tỷ 032 triệu đồng chiếm gần 79%; đặc biệt vốn cộng đồng dân cư và vốn khác: 622 tỷ 500 triệu đồng, chiếm gần 21%”.

 Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phát biểu, đánh giá và chúc mừng kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành

        Sau khi điểm qua kết quả thực hiện 09 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới và đánh giá những mặt làm được, những mặt hạn chế và bài học kinh nghiệm trong xây dựng huyện nông thôn mới, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nói tiếp:

        “Trong thời gian tới, huyện Châu Thành phấn đấu đạt các chỉ tiêu: Nâng chất 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu có 06 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, trong đó có 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Châu Thành tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định 230/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, gắn quá trình xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân”.

Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện phát biểu tiếp thu và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể đại biểu đã đến dự buổi lễ

         Buổi lễ công bố Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 4/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

          Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đánh giá cao kết quả xây dựng huyện nông thôn mới của Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành. Đồng thời, nhấn mạnh huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới là vinh dự và tự hào, nhưng để phát huy và phát triển tiêu chí huyện nông thôn mới là hết sức khó khăn, nhất là những quy định về tiêu chí mới trong giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, ông Lê Văn Hẳn chỉ đạo yêu cầu Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau:

          “Thứ nhất, huyện hoàn thiện kế hoạch xây dựng, củng cố, nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, xem các tiêu chí như một hệ thống các tiêu chí hoàn chỉnh để đưa huyện Châu Thành phát triển tiếp tục, phát triển đồng bộ, toàn diện, bền vững trên cả hình thức lẫn nội dung, để việc xây dựng nông thôn mới trở thành động lực quan trọng, đúng thực chất, đưa kinh tế - xã hội huyện nhà phát triển.

          Thứ hai, Đảng bộ huyện Châu Thành phát huy hơn nữa các lợi thế riêng, sẵn có để tạo động lực tiếp tục xây dựng nông thôn mới; là huyện rất có tiềm năng về kinh tế nông nghiệp, du lịch, sản phẩm OCOP, là huyện tiếp giáp thành phố Trà Vinh; Nhân dân huyện Châu Thành có truyền thống yêu nước, truyền thống lịch sử hào hùng, là nơi khởi xướng nhiều phong trào của tỉnh và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do vậy, Đảng bộ huyện phải biết phát huy các lợi thế đó để tuyên truyền, tập hợp Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.

          Thứ ba, Đảng bộ huyện ngoài việc chỉ đạo phát huy chung kinh tế - xã hội phải đặc biệt chú trọng các vấn đề: tiếp tục xây dựng, phát triển đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt định hướng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa trở thành sức mạnh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, mô hình tiên tiến trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội - là những vấn đề hiện nay Nhân dân quan tâm như ma túy, “tín dụng đen”,… để giữ gìn trong sạch trên địa bàn. Tiếp tục quan tâm một cách sâu sắc công tác bảo vệ cảnh quan, môi trường theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

          Thứ tư, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ sức thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình chuyển đổi số quốc gia của Thủ tướng chính phủ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cán bộ, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn chỉ số về sự hài lòng của người dân”.

Bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện báo cáo kết quả qua hơn 11 năm xây dựng nông thôn mới của huyện Châu Thành

Một số hình ảnh tại buổi lễ

          Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã trao tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành trao tặng giấy khen cho 46 tập thể cho 117 cá nhân “Đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020”.

          Phan Thưa - P. Trung

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1732
  • Trong tuần: 28 633
  • Tất cả: 2294900
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT