Châu Thành: 05 năm một chặng đường phát triển
Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh chung có một số mặt không thuận lợi, đặc biệt là đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng với tinh thần quyết tâm vượt khó trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Châu Thành phấn khởi, tự hào với những kết quả kinh tế - xã hội đạt được, đó là tiền đề cơ bản, quan trọng để huyện nhà phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Có được những thành tựu hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cả hệ thống chính trị huyện trong thời gian qua, chúng ta trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã luôn tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để huyện nhà có được sự phát triển liên tục, bền vững trong thời gian qua.

Thị trấn Châu Thành xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị

Hơn 05 năm qua, Châu Thành đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ về nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, giá trị sản xuất tăng bình quân 11,18%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ; năm 2021 tỷ trọng nông nghiệp chiếm 43,89%; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 30,25%; tỷ trọng dịch vụ 25,86% trong tổng sản phẩm xã hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 50,6 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so năm 2015, cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 16,02%, cuối năm 2021 giảm còn 0,7%/tổng số hộ; hộ cận nghèo giảm còn 5,02%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 16,99%; thu nhập, đời sống của gia đình chính sách, người có công và Nhân dân được nâng lên một bước; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về xây dựng nông thôn mới, cuối năm 2015 huyện có 01 xã Hưng Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại chỉ đạt từ 10 đến 12/19 tiêu chí, đến tháng 10 năm 2021 đã có 13/13 xã được công nhận xã nông thôn mới. Hiện nay, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và đang trình Trung ương xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.

Các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành với tiêu chí "Sáng - xanh - sạch - đẹp"

Trong nông nghiệp, huyện tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng năng suất, chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững. Năng suất, chất lượng lúa ổn định; cây ăn trái, rau màu; chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết tiêu thụ sản phẩm với các đối tác trong, ngoài huyện, ngoài tỉnh, ổn định được đầu ra sản phẩm; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên khá, giàu; quy mô trang trại, gia trại ngày càng phát triển,…

Xác định nuôi trồng thủy sản là thế mạnh nên trong những năm qua, huyện đã tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển vùng chuyên canh nuôi thủy sản, đặc biệt là nuôi thủy sản nước lợ với các đối tượng nuôi chủ lực như: tôm, cua biển, nghêu v.v… Nông dân đã chuyển đổi hình thức nuôi từ quảng canh sang nuôi thâm canh, diện tích nuôi thủy sản năm 2021 đạt 4.186 ha (nuôi tôm nước lợ 3.955 ha), sản lượng nuôi đạt 16.987 tấn (sản lượng tôm nước lợ 7.240,88 tấn) tăng 10,33%/năm. Hiện có 156 tàu khai thác thủy sản, tổng công suất 22.160 CV, sản lượng khai thác hải sản đạt 4.487 tấn.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề, dịch vụ nông thôn phát triển đồng bộ, hệ thống các chợ nông thôn đáp ứng tốt nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân. Hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy được đầu tư, kết nối thông suốt, thuận tiện giữa các vùng, nhất là các xã cù lao với đất liền; các trục quốc lộ, tỉnh lộ đều được nâng cấp. Các công trình thủy lợi hàng năm đều được duy tu, nạo vét, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp và thủy lợi đa mục tiêu. Hệ thống điện được đầu tư, phủ kín, đã đưa điện lưới về 02 ấp Cồn Chim và Cồn Phụng, đến nay 100% ấp, xã đều có điện lưới quốc gia, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh.

Điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất được đưa về ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa là ấp nông thôn thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Châu Thành (Nguồn: sưu tầm)

Huyện đã tập trung triển khai, tuyên truyền, xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp mới thành lập; các hợp tác xã, tổ hợp tác. Đã khởi công xây dựng Cụm công nghiệp Tân Ngại (cụm công nghiệp đầu tiên của huyện); thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện gắn với giải quyết được nhiều lao động, việc làm ở địa phương như: may mặc, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến v.v… Đến nay, toàn huyện có 378 doanh nghiệp, 5.723 cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm trên 21.000 lao động. Hiện có 01 liên hiệp hợp tác xã, 21 hợp tác xã, 01 quỹ tín dụng nhân dân và 371 tổ hợp tác, hầu hết đều có chất lượng hoạt động khá trở lên, góp phần quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lĩnh vực du lịch có bước phát triển rõ nét, huy động được nguồn lực của nhiều chủ thể tham gia theo hướng gắn kết đầu tư của Nhà nước với xã hội hóa, đã gắn kết hoạt động Làng Văn hóa - Du lịch Khmer Nam bộ với khu di tích quốc gia “Di tích khảo cổ Địa điểm Bờ Lũy - chùa Lò Gạch” (xã Lương Hòa); di tích cấp tỉnh “Đình An Mỹ” (xã Hưng Mỹ), Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh) gắn kết với các điểm tham quan, du lịch, các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào Kinh - Khmer - Hoa trên địa bàn huyện.

Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng tốt hơn, hệ thống thông tin, truyền thông, đường truyền internet được phủ đến tất cả các ấp, khóm. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần giữ gìn phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng phong phú. Sự nghiệp giáo dục không ngừng phát triển, cơ sở, vật chất, hệ thống trường lớp đã được xây dựng, trang bị theo hướng hiện đại, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và từng bước hoàn thiện, 14/14 xã, thị trấn có bác sĩ, 100% ấp, khóm có cộng tác viên y tế. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; các loại dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát và khống chế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,35% dân số.

Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tập luyện, vui chơi, giải trí của người dân

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác phòng ngừa và chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, các mô hình, câu lạc bộ phòng chống, tố giác tội phạm tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được củng cố tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày được nâng lên; hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; thực hiện tốt mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tiếp tục được tăng cường, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng.

Những thành tựu đạt được trong chặng đường hơn 05 năm qua là điều kiện thuận lợi, là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong nhiệm kỳ tới (2020 - 2025) và những giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Châu Thành phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để vững bước đi lên, đưa huyện nhà trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện cần quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu, giải pháp cơ bản như sau:

Một là, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; đặc biệt là trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị huyện phải vào cuộc quyết liệt, đồng thời phải tăng cường tuyên truyền, vận động để Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Hai là, tiếp tục xác định “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt”. Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, nâng cao tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế; phát triển đồng bộ các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phát triển các loại hình du lịch gắn với văn hóa, lễ hội truyền thống Khmer Nam Bộ, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Tăng cường các nguồn lực để phát triển đều trên cả ba khu vực, trong đó khu vực II (công nghiệp - xây dựng) và khu vực III (thương mại - dịch vụ) cần tăng tốc để đạt cơ cấu tỷ trọng cao.

Ba là, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nông thôn; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới hàng năm, đến năm 2025 có 06/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 100% ấp đạt ấp nông thôn mới và trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa, nông thôn mới. Xây dựng thị trấn Châu Thành đạt và giữ vững danh hiệu đô thị văn minh.

Bốn là, bên cạnh việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cần quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thực hiện tốt các chính sách lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững; chính sách đối với người có công; phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Năm là, thường xuyên củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Sáu là, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và hệ thống chính trị trong toàn huyện; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đồng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đổi mới phương thức, nội dung, phong cách lãnh đạo của các cấp ủy đảng ngang tầm nhiệm vụ mới. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống và khắc phục có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đặc biệt phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng vào tổ chức.

Bảy là, tiếp tục phát huy truyền thống Huyện anh hùng, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện. Kế thừa và phát huy thành quả các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phong cách và phương thức công tác một cách khoa học, đồng bộ và hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và mục tiêu xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp trong thời gian tới./.

HUỲNH CÔNG LẬP - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 46
  • Hôm nay: 1357
  • Trong tuần: 30 314
  • Tất cả: 2309316
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT