ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN CHÂU THÀNH QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH MỤC TIÊU XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết chuyên đề xây dựng nông thôn mới của Tỉnh ủy Trà Vinh cũng như Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, đặc biệt là Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2021 và giữ vững huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025. Đảng bộ và Nhân dân Châu Thành tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển huyện nhà một cách toàn diện, trong đó trọng tâm là phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới với quyết tâm chính trị to lớn đưa Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới cuối năm 2021.

Huyện đã hoàn thành công tác lập quy hoạch vùng huyện và Đề án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040

Chúng ta đều biết, Châu Thành là huyện nông thôn có địa bàn vùng ven bao quanh thành phố Trà Vinh, trải rộng ra trên vùng thổ nhưỡng nước lợ và nước mặn, đến bờ biển Đông với diện tích tự nhiên gần 35.000 ha. Tổng dân số toàn huyện hiện nay hơn 150 ngàn người, chủ yếu thuộc ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa có truyền thống đoàn kết gắn bó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Riêng năm 2020 và 2021, cũng như cả nước, Châu Thành chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Những đặc điểm về tự nhiên và xã hội này đã tạo ra những thuận lợi cơ bản đan xen với những khó khăn cho Đảng bộ và Nhân dân Châu Thành trong việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Xác định đúng thuận lợi, khó khăn mang tính đặc thù, với quyết tâm chính trị cao, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành ban hành các Nghị quyết và Kế hoạch hành động song song với việc thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban; Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chánh Văn phòng nhằm huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân vào cuộc. Ở 13 xã nông thôn đều thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban và Ban Quản lý xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Riêng thị trấn Châu Thành, thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhưng cũng rất chú trọng tiêu chí hộ gia đình nông nghiệp vùng ven phấn đấu hoàn thành tiêu chí hộ nông thôn mới.

Các cơ sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện được xây dựng đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1

Có nghị quyết, có kế hoạch hành động, Châu Thành tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thông qua nhiều kênh như học tập, quán triệt trong hệ thống chính trị, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên là một báo cáo viên, tuyên truyền viên về chủ trương xây dựng nông thôn mới với những thuận lợi, khó khăn cũng như những giải pháp, những bước đi cụ thể, phù hợp thực tế để hoàn thành bộ tiêu chí theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh “ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020”. Sau đó, tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội đã đưa nội dung xây dựng nông thôn mới đến với đoàn viên, hội viên và gia đình họ. Ở cấp cơ sở, tổ chức, Đảng, chính quyền và Mặt trận đã tranh thủ hiệu quả sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tuyên truyền của các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc. Tất cả các biện pháp đó, Châu Thành đã tạo ra sức lan tỏa rộng khắp và sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân, biến ý Đảng thực sự trở thành lòng dân.

Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội XII Đảng bộ huyện Châu Thành đều xác định tập trung “phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”. Trên cơ sở điều kiện đặc thù về thổ nhưỡng, Châu Thành phân địa bàn nông thôn toàn huyện thành 4 tiểu vùng để có hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu vật nuôi cây trồng phù hợp và phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Nếu hai xã cù lao (Long Hòa, Hòa Minh) và ấp Cồn Cò (Hưng Mỹ) tập trung cho nuôi trồng thủy sản kết hợp với rừng phòng hộ thì các xã đất liền được phân thành 3 tiểu vùng tập trung trồng lúa, nuôi thủy sản, trồng màu, cây ăn trái… tùy theo mức độ đảm bảo nước tưới, mức độ xâm nhập mặn, tỷ lệ đất giồng cát… của từng địa phương. Sau một thời gian, sự phân chia thành các tiểu vùng để bố trí cơ cấu vật nuôi cây trồng, cơ cấu mùa vụ hợp lý và khoa học đã phát huy hiệu quả cao. Những vùng nuôi thủy sản chuyên canh hoặc nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa hữu cơ ở Long Hòa, Hòa Minh; cánh đồng lớn trải dài qua các xã Thanh Mỹ, Mỹ Chánh, Đa Lộc, Hòa Thuận, Hòa Lợi trở thành ruộng lúa cao sản chất lượng cao; những vườn cây ăn trái ở xã Lương Hòa, Nguyệt Hóa, Song Lộc… và những chân ruộng cao, đất giồng cát ở Trì Phong, Kênh Xáng (Hòa Lợi), Vĩnh Trường, Xuân Thạnh (Hòa Thuận)… thành nguồn cung cấp rau sạch ổn định cho thị trường thành phố Trà Vinh. Song song đó, huyện cũng tích cực trong công tác kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, hiện trên địa bàn huyện có 11 công ty, doanh nghiệp lớn giải quyết việc làm cho trên 4.500 lao động; bên cạnh đó, các xã nông thôn cũng tích cực đầu tư phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống, thương mại và dịch vụ, xây dựng, phát triển các điểm du lịch… từ đó, đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn. Kinh tế phát triển góp phần rất lớn trong việc xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, diện mạo kinh tế - xã hội của các xã nông thôn Châu Thành từng bước được nâng lên. Đến cuối năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đạt 52,45 triệu đồng/người/năm; giảm hộ nghèo bình quân 2,62%/năm, riêng các xã có đông đồng bào Khmer giảm hộ nghèo bình quân 3,78%/năm, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,94%.

Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được gìn giữ, phát huy

Để có được những bước tiến quan trọng đó, ngoài nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện, chúng ta cần ghi nhận một cách trân trọng những thành tựu to lớn mà các nhiệm kỳ trước đã để lại. Rõ ràng, không thể có cánh đồng lớn năng suất cao, rộng hàng ngàn hecta nếu không có hệ thống thủy lợi Tầm Phương và nói rộng ra là Dự án Ngọt hóa Nam Măng Thít; không thể có vùng chuyên canh nuôi thủy sản hiệu quả gấp nhiều lần trồng lúa hai xã Long Hòa - Hòa Minh nếu không có các công trình kết cấu hạ tầng trước đó như đê bao tả hữu, giao thông nông thôn, điện lưới quốc gia về cù lao; không có một quá trình dài làm chuyển biến toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer thì Hòa Lợi, Lương Hòa, Lương Hòa A… không thể có một diện mạo tươi mới đi vào xây dựng xã nông thôn mới như ngày nay. Thực tế trên địa bàn huyện Châu Thành cho thấy, thành tựu 35 năm đổi mới đã tạo ra nguồn lực vật chất to lớn và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai rộng khắp từ cuối thế kỷ XX đã thực sự là bước chuẩn bị về tinh thần để Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà vươn mình xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Trong biện pháp thực hiện cụ thể, Ban Chỉ đạo và Ban Điều phối huyện thường xuyên có những cuộc làm việc cụ thể với Đảng ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo và Ban Vận động 13 xã để nắm sát tình hình, đánh giá đúng những mặt được, mặt chưa được theo từng tiêu chí, uốn nắn và hỗ trợ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Mỗi vấn đề, mỗi tiêu chí cụ thể đều được chỉ rõ đâu là trách nhiệm của huyện, trách nhiệm của xã, của ấp, thậm chí của mỗi hộ gia đình và cách phát huy, khắc phục cụ thể trên cơ sở huy động sức dân chăm lo cho dân song song với tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn Nhà nước (Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện) đầu tư và các nguồn lực xã hội hóa. Từ đó, mỗi địa phương xuất hiện những cách làm hay, những mô hình có giá trị lan rộng như mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất của Thanh Mỹ, Mỹ Chánh; mô hình phát triển toàn diện trong vùng đồng bào dân tộc Khmer Lương Hòa A, Hòa Lợi; vấn đề xây dựng giao thông nông thôn, nước sinh hoạt hợp vệ sinh của Long Hòa, Hòa Minh… Mỗi xã, mỗi ấp, mỗi hộ gia đình quyết tâm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đúng kỳ hạn cũng là giải pháp hữu hiệu để huyện về đích đúng tiến độ. Nếu ở thời điểm năm 2015, toàn huyện chỉ mới có xã Hưng Mỹ đạt chuẩn xã nông thôn mới thì đến quí 4/2021, tất cả 13 xã đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các sản phẩm thương mại, dịch vụ của huyện từng bước được xây dựng đạt chuẩn OCOP

Những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội mà Châu Thành đạt được trong quá trình phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới là rất to lớn và cơ bản. Đó là kết quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, trong khi nguồn lực của huyện vẫn còn hạn chế, lại thêm dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đúng vào giai đoạn cao điểm cả huyện dồn sức hoàn thành mục tiêu, chúng ta cũng rất trân trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh hỗ trợ kịp thời, quý báu cho Châu Thành.

Khi toàn bộ 13/13 xã trở thành xã nông thôn mới đã là điều kiện cần để Châu Thành phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tất nhiên, bộ tiêu chí huyện nông thôn mới có những đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn và mang tính bền vững hơn mà Đảng bộ và Nhân dân trong huyện phải tập trung nỗ lực và quyết tâm hoàn thành. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, trên tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương phồn vinh, giàu đẹp, Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành quyết tâm mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới cuối năm 2021, góp phần đưa tỉnh về đích tỉnh nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

                                                         THẠCH THỊ SA THY - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 1310
  • Trong tuần: 30 267
  • Tất cả: 2309269
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT