Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023
Ngày 28 tháng 6 năm 2023 , Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị lần thứ mười lăm sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự có bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh, Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, đảng bộ ngành huyện, Trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng chủ trì hội nghị.

Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành phát biểu chủ trì Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng: có 13/22 chỉ tiêu đạt trên 50% Nghị quyết. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên 3.990 tỷ đồng, đạt 41,85% Nghị quyết (tăng 12,08% so với cùng kỳ), trong đó giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản, đạt 38,18% Nghị quyết (tăng 4,23%); giá trị ngành công nghiệp - xây dựng, đạt 43,63% Nghị quyết (tăng 6,86%) và giá trị ngành thương mại - dịch vụ, đạt 45,14% Nghị quyết (tăng 28,83%); tập trung lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục chuyển đổi 14,3 ha từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trọng màu, trồng cây ăn trái; tiếp tục hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 1803 tỷ, đạt 48,14% Nghị quyết (tăng 1,97% so với cùng kỳ); triển khai xây dựng 26 công trình hạ tầng giao thông, nâng cấp nâng hạ tầng lưới điện, nước sạch,… hỗ trợ và tư vấn 11 doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư vào địa bàn huyện, phát triển 43 doanh nghiệp, đạt 61,43% Nghị quyết; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 69 tỷ đồng, đạt 57,5% Nghị quyết, tập trung chỉ đạo xã Mỹ Chánh, xã Hưng Mỹ thực hiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huyện ủy Châu Thành chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào hoạt động thể dục thể thao và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng đến nay có 17 trường đạt chuẩn; tăng cường thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người và thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Về công tác dân tộc, tôn giáo, Huyện ủy Châu Thành lãnh đạo thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và các hoạt động mừng tết cổ truyền, lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer và của các tôn giáo trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Huyện ủy Châu Thành tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống và khắc phục các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến nay có 100% tập thể và 99,43% cá nhân hoàn thành khắc phục các biểu hiện suy thoái; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; lãnh đạo tổ chức tốt hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ cấp cơ sở và huyện; triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, hoạt động cải cách tư pháp, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân theo quy định. Hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng lên.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả nêu bật, những nội dung, lĩnh vực công tác trung tâm qua lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 06 tháng đầu năm của Huyện ủy; về các giải pháp triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển nông nghiệp, công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,...

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Về chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2023, Huyện ủy Châu Thành đề ra 05 nhiệm vụ công tác trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, Huyện ủy Châu Thành tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung chỉ đạo nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao; tập trung hỗ trợ xã Mỹ Chánh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã Hưng Mỹ xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện tốt các chính sách mời gọi đầu tư để doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đầu tư trên địa bàn và chỉ đạo quản lý, khai thác tốt các nguồn thu theo dự toán. Triển khai kịp thời có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, nhất là dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay - chân - miệng; chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 2023- 2024, quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, nguồn vốn chính sách nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, lãnh đạo giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn và trong dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tập trung khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình năm 2022, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện có hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023.

 Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đề nghị các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện trong thời gian tới cần tập trung nỗ lực tiếp tục thực hiện phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 của Huyện ủy, nhất là cần làm rõ nguyên nhân và phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những nguyên nhân hạn chế trong thực hiện Nghị quyết ở từng đơn vị, địa phương, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và khắc phục kịp thời các mặt hạn chế trong quản lý công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch xây dựng; quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở và trong quy hoạch cán bộ - hội đoàn thể cơ sở cần đảm bảo tiêu chuẩn và tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Phan Thưa - TS

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 82
  • Hôm nay: 1915
  • Trong tuần: 28 816
  • Tất cả: 2295083
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT