Huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 26/5/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có 121 đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư và các Phó Bí thư của 43 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, Trưởng các phòng, ban ngành đoàn thể huyện. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng chủ tọa hội nghị.

Ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức, nhưng trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành đã nỗ lực phấn đấu ra sức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị… và tập trung thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của huyện.

Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành phát biểu chủ trì Hội nghị

Bên cạnh những công tác trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách được Đảng bộ huyện Châu Thành nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao, nhất là phòng chống Covid-19, phục hồi kinh tế. Qua nửa nhiệm kỳ, kết quả có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ (13 chỉ tiêu đạt, 05 chỉ tiêu vượt), còn 02 chỉ tiêu chưa đạt. Tình hình sản xuất phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất ước thực hiện trên 20.288 tỷ đồng, đạt 40,77% Nghị quyết, tăng 70,35% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; so với năm 2020, trọng tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản giảm từ 56,60% xuống còn 43,4%; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng từ 18,87% lên 27,93%; ngành thương mại, dịch vụ từ 24,53% lên 28,66%; xây dựng 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng đến nay có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao), thị trấn Châu Thành đạt chuẩn văn minh đô thị và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; từng bước hoàn thiện, nâng cấp kết cấu hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm; xây dựng sản phẩm OCOP, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt chỉ tiêu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, văn hóa - thông tin - thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt; thực hiện tốt công tác lao động, việc làm và giảm nghèo bền vững, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều từ 3,23% năm 2021, xuống còn 1,69% năm 2023, trong đó vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống giảm 2,24%; thực hiện tốt chính sách người có công, dân tộc, tôn giáo,...

Song song đó, Đảng bộ huyện Châu Thành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm; công tác quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, nhất là về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng huấn luyện, diễn tập và công tác gọi công dân nhập ngũ đều đạt chỉ tiêu. Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, các vụ việc kéo dài, khó khăn từng bước được tháo gỡ.

Quang cảnh Hội nghị

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức; quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và chất lượng đảng viên. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đến nay đã có 100% tập thể và 98,59% cá nhân đã khắc phục hoàn toàn các biểu hiện suy thoái. Trong 02 năm (2021-2022), Đảng bộ huyện Châu Thành được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn một số mặt hạn chế như: Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tuy có chuyển biến nhưng chưa đều; Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể có lúc thiếu linh hoạt, chưa theo kịp yêu cầu công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt so chỉ tiêu Nghị quyết; Hạ tầng giao thông phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của một số địa phương; Thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra những kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết, đồng thời tập trung thảo luận đóng góp ý kiến những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong nửa nhiệm kỳ còn lại về chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững; xây dựng xã nông mới kiểu mẫu, công tác phối hợp vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình hiện nay; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đoàn viên đề nghị Đảng xem xét kết nạp đảng viên,… nhằm đưa công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng vững mạnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện Châu Thành đề ra 04 nhiệm vụ và giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh nhằm thực hiện đạt 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội - môi trường, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị (trong đó có một số chỉ tiêu khó đạt cần tập trung như: giá trị sản xuất tăng bình quân 10%; và tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi 45%) và mục tiêu: “Tập trung, kiên quyết lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, điều hành, quản lý, tập hợp toàn Đảng toàn dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện các trọng tâm đột phá gắn với nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu khó đạt ổn định việc làm, thu nhập, không để phát sinh vấn đề xã hội bức xúc; giữ vững thành tích xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai. Đảm bảo về quốc phòng, an ninh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tạo môi trường xã hội thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo vai trò, vị trí của từng tổ chức Đảng, đảng viên, đoàn hội đội, bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa, năng lực tổ chức thực hiện, tính tiên phong, gương mẫu; ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Sau khi nêu lên một số mặt hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 như: còn 02 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ theo Nghị quyết; tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, hiệu quả chưa cao; một số lĩnh vực văn hóa - xã hội còn nhiều hạn chế, tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp; năng lực và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng có mặt còn hạn chế,…  Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục tập trung làm rõ những nguyên nhân của những hạn chế để sớm có giải pháp khắc phục, đồng thời tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đúng quy định, hướng dẫn, phù hợp với quy hoạch của tỉnh, quy hoạch vùng huyện để làm cơ sở định hướng phát triển ổn định lâu dài; tiếp tục đẩy mạnh phát triển, khai thác tối đa tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp, chú ý kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,... tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại, nhất là việc tập trung dồn sức thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của tỉnh gắn với 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá của huyện, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các mục tiêu, chỉ tiêu còn đạt thấp; huyện phải xác định và lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm.

Phan Thưa - PT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1752
  • Trong tuần: 28 653
  • Tất cả: 2294920
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT