Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Châu Thành lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Ngày 08/6/2023 tại Hội trường Huyện ủy Châu Thành, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức tiến hành Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 196 đại biểu, đại diện cho trên 5.400 đoàn viên của 89 công đoàn cơ sở trực thuộc. Đến dự đại hội có bà Trần Thị Kim Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, bà Võ Thị Thu Oanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, bà Kiên Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch HĐND huyện, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, ông Đỗ Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đến dự và phát biểu chúc mừng Đại hội

Trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Châu Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng với truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trong huyện Châu Thành đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, vượt qua khó khăn tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực. Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, hàng năm Liên đoàn lao động huyện Châu Thành phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, tập trung vào các vấn đề ký kết hợp đồng lao động, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tham gia giám sát phản biện xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính, thi hành công vụ,… chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng quy chế phối hợp hoạt động và thỏa ước lao động tập thể với chính quyền cùng cấp, thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống phòng chống cháy nổ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua Liên đoàn Lao động huyện vận động quỹ “Mái ấm Công đoàn” được trên 01 tỷ 65 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 32 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”; phối hợp tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, thăm hỏi động viên đoàn viên, công nhân lao động và tặng quà cho các đối tượng gặp khó khăn về đời sống do ảnh hưởng dịch Covid-19. Cùng với việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả; phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Qua các phong trào thi đua yêu nước, kết quả các tập thể và cá nhân trong huyện được khen thưởng, nhận 01 Cờ thi, 04 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 02 Cờ thi đua và 123 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và 852 giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện. Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đã phát triển 3.652 đoàn viên, đạt 730,4% so với chỉ tiêu, đến nay toàn huyện có 5.404 đoàn viên; thành lập mới 10 công đoàn cơ sở, đạt 100% chỉ tiêu, đến nay toàn huyện có 89 Công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó hàng năm các Công đoàn cơ sở qua đánh giá chất lượng hoạt động có 95% Công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và các Công đoàn cơ sở giới thiệu 382 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ Đảng xem xét và kết nạp 230 đoàn viên vào Đảng cộng sản Việt Nam. Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và hoạt động nữ công của các công đoàn cơ sở đem lại nhiều kết quả tốt, nhất là phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hàng năm Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội thi “Khéo tay hay làm” trong nữ công nhân, viên chức lao động; và hoạt động của Quỹ “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham luận đánh giá đóng góp bổ sung những kết quả đạt được, nêu lên những hạn chế yếu kém và giải pháp khắc phục, đồng thời, đóng góp những nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác công đoàn huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm thực hiện đạt mục tiêu tổng quát: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ - xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đủ sức đảm đương vai trò nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và thực hiện đạt các chỉ tiêu hết nhiệm kỳ như: Cả huyện có 6.400 đoàn viên công đoàn. Phấn đấu ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Phấn đấu ít nhất 80% trở lên công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phấn đấu ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ. Phấn đấu ít nhất 80 % công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Châu Thành lần thứ IX đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 ủy viên; tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện gồm 04 ủy viên, ông Võ Trường Thắng tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời bầu 16 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 và 02 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những thành tích của tổ chức Công đoàn các cấp trong huyện và sự đóng góp tích cực của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong nhiệm kỳ qua đối với sự phát triển chung của Đảng bộ huyện. Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Công đoàn cấp trên; tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của các ngành, các cấp, phát động nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đem lại hiệu quả thiết thực; thực hiện tốt công tác phối hợp, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chăm lo xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức lao động Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có kiến thức và năng lực xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phan Thưa-TT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 163
  • Hôm nay: 617
  • Trong tuần: 29 701
  • Tất cả: 2299434
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT