Huyện ủy Châu Thành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
Ngày 15/6/2023, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn huyện. Tham dự có ông Phan Thanh Đoàn - Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền - Báo chí Văn hóa, Văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, Bí thư chi bộ, đảng bộ ngành huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn trong huyện. Bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, ông Trần Văn Điều - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng chủ trì hội nghị.

Bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành phát biểu chủ trì Hội nghị

Năm năm qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24-CT/TU, Đề án theo Quyết định số 4051-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhận thức, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án và chỉ đạo của trên ngày càng có chất lượng. Công tác đấu tranh, triệt xóa, phản bác quan điểm sai trái thù địch đạt hiệu quả cao. Việc đăng tải thông tin bức xúc, quan điểm sai trái thù địch trên nền tảng mạng xã hội giảm đáng kể; thông tin chính thống được chia sẻ, lan tỏa rộng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng tình hình. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội được xây dựng hoàn thiện hơn; kỹ năng, kinh nghiệm, nhận thức và bản lĩnh cảnh giác trong đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc được nâng lên.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị khóa XII vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ triệt xóa thông tin sai trái, thù địch từng lúc chưa đồng bộ, chưa thật sự mạnh. Lực lượng tham gia đấu tranh, triệt xóa, phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch còn một bộ phận chưa được tập huấn, nghiệp vụ nên hiệu quả hoạt động từng lúc chưa cao,…

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Huyện ủy Châu Thành đề ra 04 nhóm giải pháp như: nhóm giải pháp về chính trị - pháp lý; nhóm giải pháp về tuyên truyền; nhóm giải pháp về khoa học công nghệ và bảo đảm điều kiện cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch và nhóm giải pháp về xây dựng và phối hợp lực lượng nhằm thực hiện nhiệm vụ chung là: lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, sâu sắc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án theo Quyết định số 4051-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 03-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản cụ thể hóa thực hiện của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Quán triệt nguyên tắc kết hợp xây và chống; tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, lan tỏa thông tin tích cực gắn với công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với Đảng, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành đề nghị các cấp ủy Đảng, lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong huyện tiếp tục nâng cao chất lượng văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đạt hiệu quả cao nhất; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, phổ biến lý luận chính trị, chỉ thị, nghị quyết, thành tựu, khó khăn của đất nước; nội dung tuyên truyền sát đối tượng, đảm bảo tính lãnh đạo, định hướng kêu gọi, vận động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; năng lực, bản lĩnh phản bác các luận điệu xuyên tạc; đảm bảo kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp, trách nhiệm tham gia phối hợp, hợp đồng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút thành viên tham gia, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên; phối hợp chặt chẽ, sử dụng đồng bộ các hình thức, phương pháp, phương tiện và các biện pháp trong thực hiện đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; kết nối, lan tỏa những nội dung liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Phan Thưa - TT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 203
  • Hôm nay: 3207
  • Trong tuần: 30 716
  • Tất cả: 2298724
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT