Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Ngày 02/6/2023, Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 20.800 hội viên trong huyện. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành, lãnh đạo các phòng, ban ngành đoàn thể huyện.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đến dự và phát biểu chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Châu Thành và cơ sở đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ IX đề ra như: Công tác tuyên truyền xây dựng củng cố nâng cao chất lượng chi hội tổ hội; phát triển mới 788 hội viên, đạt 106% Nghị quyết; sắp xếp được trên 90% hội viên vào tổ hội nghề nghiệp hoạt động cùng ngành, cùng lĩnh vực; thành lập được 08 chi hội nông dân nghề nghiệp và 83 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 77/NĐ-CP của Chính phủ, gắn với phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng được nhiều mô hình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả để nhân rộng; phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân; duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Câu lạc bộ “Nông dân 3 tốt”, củng cố nâng chất lượng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Thu gom rác thải nông nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng hoạt động của Hội ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn công tác Hội; có 14/14 cơ sở Hội được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hội Nông dân huyện 05 năm liền được Hội Nông dân tỉnh đánh giá đơn vị xuất sắc, được nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện Châu Thành trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đồng thời góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện. Đến nay, toàn huyện có 13/13 xã đạt nông thôn mới (trong đó có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), thị trấn Châu Thành đạt chuẩn đô thị văn minh và huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành tham luận, thảo luận đánh giá, đóng góp những kết quả đạt được; nêu lên các mặt hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục, đồng thời đóng góp những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh; Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội; vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức hỗ trợ tư vấn nông dân phát triển sản xuất; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phong trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Qua đó, nhằm thực hiện 08 chỉ tiêu cụ thể và phương hướng công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 là: phát huy tinh thần “Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, các cấp Hội trong huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân nắm vững và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng, kiện toàn bộ máy Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thật sự là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân, là chủ thể xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, sắp xếp hội viên, nông dân hoạt động và sinh hoạt theo tổ hội nghề nghiệp; nâng cao vai trò đại điện, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa. Chủ động và phối hợp với các ngành chức năng xây dựng các chương trình”.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Châu Thành lần thứ X đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 23 ủy viên, ông Dương Văn Chính - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lợi được tín nhiệm bầu làm chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 29 đại biểu chính thức,02 đại biểu dự khuyết.

Bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích hoạt động của Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ qua và chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của các cấp hội từ huyện đến cơ sở v những kết quả quan trọng và thành tích xuất sắc mà Hội Nông dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về quá trình lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 trong thời gian tới. bà Nguyễn Minh Thuy đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa IX tập trung quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Chung sức xây nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao"; phong trào “Dân vận khéo”, gắn với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả; tích cực, chủ động tham gia công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát và phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và lợi ích của nông dân; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, được sự ủy quyền của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh đã trao Cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đơn vị Hội Nông dân huyện Châu Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 và Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương hội cho Hội nông dân xã Lương Hòa A đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Phan Thưa-PT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1247
  • Trong tuần: 30 204
  • Tất cả: 2309206
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT