Huyện ủy Châu Thành sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, 09 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2023

Ngày 11/10/2023 Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, 09 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2023. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, bà Nguyễn Minh Thuy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bà Thạch Thị Sa Thy - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng chủ trì hội nghị.

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành Huỳnh Công Lập phát biểu chủ trì Hội nghị 

Trong quý III và 09 tháng đầu năm 2023, Huyện ủy Châu Thành đã chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ và cùng với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất quý III đạt trên 2.623 tỷ đồng; nâng 09 tháng trên 6.253 tỷ đồng, đạt 65,58% Nghị quyết (tăng 7,37% so với cùng kỳ); trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gần 2.633 tỷ đồng, đạt 67,12% Nghị quyết (tăng 8,45%); ngành công nghiệp và xây dựng đạt 1.460 tỷ đồng, đạt 53,82% Nghị quyết (giảm 7,92%) và ngành thương mại, dịch vụ trên 2.160 tỷ đồng, đạt 74,52% Nghị quyết (tăng 19,30%); huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 779 tỷ đồng, nâng 09 tháng gần 2.841 tỷ đồng, đạt 74,45% Nghị quyết (tăng 6,99%); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 114 tỷ đồng, đạt 95,64% Nghị quyết (tăng 11,43%). Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huyện ủy Châu Thành lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, tỷ lệ học sinh đi học trong độ tuổi ở các bậc học đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác khám và điều trị bệnh cho Nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người được tăng cường triển khai thực hiện; thực hiện tốt chính sách xã hội, công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; giải quyết việc làm mới cho 3.090 lao động, đạt 77,54% Nghị quyết, đưa 134 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 111,66% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Châu Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra; trong quý III/2023, đã bồi dưỡng kết nạp 40 đảng viên, nâng 9 tháng kết nạp 101/120 đảng viên, đạt 84,17% Nghị quyết. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân; triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của hệ thống chính trị được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ vững ổn định.

Quang cảnh Hội nghị

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2023, đến nay Huyện ủy Châu Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có 01/22 chỉ tiêu vượt Nghị quyết năm, 05/22 chỉ tiêu đạt Nghị quyết năm, 08/22 chỉ tiêu đạt tiến độ 09 tháng, còn 8/22 chỉ tiêu đang thực hiện đến cuối năm đánh giá.

 Bên cạnh những kết quả đạt, được huyện Châu Thành vẫn còn một số hạn chế như: Tổng giá trị sản xuất đạt thấp, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ; một số công trình, dự án triển khai thi công tiến độ còn chậm so với kế hoạch; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai còn trễ hạn, giải quyết hồ sơ bằng hình thức trực tuyến còn thấp; công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa thật sự quyết liệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt thấp; tình hình trật tự, an toàn từng lúc, từng nơi còn xảy ra,…

 Triển khai chương trình công tác quý IV năm 2023, Huyện ủy Châu Thành đề ra 05 công tác trọng tâm trên lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác dân tộc - tôn giáo, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, huyện tập trung chỉ đạo tiếp tục chăm sóc diện tích lúa vụ Thu Đông - Mùa năm 2023-2024; tập trung củng cố nâng chất lượng hoạt động tác hợp tác xã, tổ hợp tác, vận động thành lập mới một hợp tác xã tại xã Hòa Lợi; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là công trình Đường tỉnh 915B, công trình hồ chứa nước ngọt của tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ huyện; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn thực hiện tốt công tác tuyên truyền chống phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm ở người; triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội chăm lo giải quyết kịp thời chế độ cho đối tượng chính sách người có công; lãnh đạo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm trật tự xã hội trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ; tổ chức hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp huyện năm 2023; tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022; chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu; tăng cường thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân, tham gia đóng góp xây dựng Đảng xây dựng chính quyền,…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Công Lập - Tỉnh ủy viên, Bí thứ Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành đề nghị các cấp ủy đảng, lãnh đạo các phòng ban ngành huyện tăng cường thực hiện phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết năm 2023; rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của nhà nước để tập trung thực hiện đạt kết quả cao, nhất là trong công tác thu ngân sách nhà nước ở một số địa phương. Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình công tác quí IV năm 2023 đã đề ra, ông Huỳnh Công Lập yêu cầu trong thời gian tới, trong công tác giải phóng mặt bằng thi công các dự án, công trình phải đảm bảo công khai, minh bạch với người dân, tăng cường công tác vận động quần chúng và thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở. Riêng ngành giáo dục và đào tạo trong phân công nhiệm vụ cho giáo viên ở các bậc học phải đảm bảo đúng đề án vị trí việc làm, đảm bảo đúng theo bằng cấp của từng đối tượng.

Phan Thưa - PT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 1702
  • Trong tuần: 28 603
  • Tất cả: 2294870
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHÂU THÀNH
- Đơn vị quản lý UBND huyện Châu Thành, Số 208, đường 2/9, khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Ban Biên tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành
- Điện thoại: 02943.872072 - Fax: 02943.872072
- Địa chỉ email: chauthanh@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang tin điện tử huyện Châu Thành" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT