Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thông qua các hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tổ chức nhiều hoạt động để tạo điểm nhấn đầy ý nghĩa của ngày Hội pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lãnh mạnh. Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành có Kế hoạch số 65/KH-UBND về hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:
signed-65kh-ubnd.pdf
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 63
  • Hôm nay: 1055
  • Trong tuần: 23,805
  • Tất cả: 2,058,772