Châu Thành: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn có tàu cá trong huyện tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ đó, nâng cao nhận thức của chủ tàu và thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định liên quan đến khai thác ở vùng biển nước ngoài. Đến nay, huyện Châu Thành không có trường hợp tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chống khai thác IUU của tàu cá xã Long Hòa, huyện Châu Thành khi làm thủ tục rời bến ra khơi đánh bắt hải sản

Theo thống kê, hiện toàn huyện Châu Thành có 140 tàu cá đăng ký, trong đó, có 56 tàu có chiều dài từ 15m trở lên và 84 tàu có chiều dài dưới 15m. Thực hiện công tác cấp Giấy phép khai thác thủy sản, đến nay toàn huyện đã có 134 tàu cá được cấp giấy phép. Đồng thời, ngành nông nghiệp huyện cũng phối hợp tổ chức cập nhật dữ liệu tàu cá về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác của huyện lên hệ thống VN-Fishbase của Tổng cục Thủy sản theo đúng theo quy định. Về công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, đến nay đã có 52 tàu cá lắp đặt thiết bị, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số tàu đang hoạt động, tàu chưa lắp đặt thiết bị là 04 tàu, thuộc diện hư hỏng, nằm bờ ngưng hoạt động, ngành nông nghiệp huyện đã tổ chức kiểm tra, xác minh nơi neo đậu, lập hồ sơ theo dõi đối với các tàu này. Huyện Châu Thành cũng phối hợp tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát tàu cá của địa phương hoạt động trên biển theo đúng quy định; đảm bảo ghi chép, lưu trữ cụ thể thông tin tàu cá có hành vi vi phạm khai thác IUU được phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá để xử lý. Về hỗ trợ tàu cá lắt đặt thiết bị giám sát, đến nay, ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp thẩm định và hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND cho 50 chủ tàu cá (trong đó hỗ trợ lắp đặt máy và cước thuê bao 35 trường hợp, hỗ trợ cước thuê bao 15 trường hợp) theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh với số tiền trên 400 triệu đồng.

Tàu cá của ngư dân huyện Châu Thành cập bến bốc dỡ hải sản đầu tháng 6/2023

Để tiếp tục triển khai công tác chống khai thác IUU trên địa bàn huyện hiệu quả trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành và địa phương có tàu cá trong huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27/3/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 của UBND tỉnh nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các ban, ngành, địa phương có liên quan trong huyện sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”. Theo đó, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục phối hợp tập trung quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá như: Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của huyện; hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; cấp giấy phép khai thác thủy sản; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất bến, cập bến theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi hoạt động trên biển; theo dõi, giám sát (24/7) 100% tàu cá của huyện hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính: Phối hợp mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định. Xác minh, xử lý 100% các tàu cá của huyện không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Tham mưu tổ chức các Đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo UBND huyện trực tiếp chỉ đạo định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân tại địa phương để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tin, ảnh: NTT

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 86
  • Hôm nay: 772
  • Trong tuần: 23,522
  • Tất cả: 2,058,489