Lượt xem: 483

Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 phải đảm bảo các điều kiện: Là xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm.

Có ít nhất một mô hình thôn thông minh do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể. Đạt tiêu chí quy định xã NTM kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, giáo dục, văn hóa, du lịch, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số…) mang giá trị đặc trưng của địa phương do UBND cấp tỉnh ban hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung  ương triển khai thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 để đánh giá, nhân rộng.

Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, nếu có vấn đề mới phát sinh, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương, ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, giáo dục, văn hóa, du lịch, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số…) mang giá trị đặc trưng của địa phương và tiêu chí thôn thông minh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên địa bàn.

Dương Văn Thủy

Trích Quyết định số 319/QĐ-TTg

 

319-qd-ttg.signed.pdf

1 2 3 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 109
  • Trong tuần: 31,678
  • Tất cả: 3,150,574