Lượt xem: 228

Kết quả triển khai Luật năm 2022 trên địa bàn thị xã Duyên Hải

Trong năm 2022, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được thực hiện thường xuyên, liên tục từ thị xã đến xã, phường, ấp, khóm, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển bền vững.

Hình ảnh hội nghị triển khai Luật

Thực hiện Kế hoạch triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật có hiệu lực năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 19 quy định về hụi và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 45/2022-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo vệ đê điều góp phần cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông hiểu được những quy định của hoạt động quản lý Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội. Tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức và tổ chức áp dụng thực thi pháp luật của các cấp, các ngành, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, nhằm bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Kết quả Đoàn báo cáo viên pháp luật thị xã triển khai tuyên truyền được 14 cuộc, có 1.248 lượt người dự; kinh phí thực hiện bằng 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng). Ngoài ra, lực lượng tuyên truyền viên pháp luật xã, phường phối hợp với các đoàn thể, lòng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể được 404 cuộc, có 7.957 lượt người dự; kinh phí thực hiện bằng 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu đồng).

Qua đó, giúp cho người dân nắm được các quy định cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; các quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhất là vai trò giám sát của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định thiết lập cơ chế để quan hệ về hụi thực sự là nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân; định hướng hành vi để các bên tham gia hụi tự kiểm soát lẫn nhau, tăng cường ý thức tự bảo vệ quyền dân sự; bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các bên tham gia hụi. Bên cạnh đó, Nghị định còn có những quy định có tính can thiệp ở mức độ nhất định của Nhà nước như quy định về điều kiện làm chủ hụi, điều kiện làm thành viên, hình thức thỏa thuận về hụi, việc thông báo về dây hụi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để đảm bảo quan hệ về hụi được lành mạnh, tránh sự lợi dụng việc chơi hụi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, Nghị định cũng có các quy định về lãi suất trong giao dịch về hụi để đảm bảo tính tương thích với quy định của BLDS năm 2015, cũng như đảm bảo phù hợp với đặc thù của giao dịch này. Ngoài ra Nghị định còn điều chỉnh tập quán phổ biến trong đời sống xã hội ở Việt Nam là tập quán nhiều người vay một người và một người vay nhiều người diễn qua các kỳ hụi nhằm hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, tạo lập cho từng thành viên có một nguồn vốn để sản xuất, phục vụ các nhu cầu cuộc sống và trả dần cho nhau qua kỳ hụi. Bởi vậy, ngoài các quy định ghi nhận những quan hệ mang tính đặc thù của tập quán này, Nghị định có các quy định đảm bảo an toàn, lành mạnh cho các bên trong quan hệ về hụi. Đồng thời, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông hiểu được những quy định của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định 45 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo vệ đê điều

Qua các cuộc triển khai chính sách, pháp luật mới, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao nhận thức và tổ chức áp dụng thực thi pháp luật của các cấp, các ngành, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân, nhằm góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

                                                                               Dương Văn Thủy

 

1 2 3 4 5  ... 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 5347
  • Trong tuần: 36,659
  • Tất cả: 3,150,321