Càng Long tập huấn nghiệp vụ ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng năm 2022

Chiều ngày 27/9, tại huyện Càng Long Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Càng Long tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn các nội dung về công tác Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022.

Tham dự lớp tập huấn có 230 đại biểu đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 121 ấp, khóm trên địa bàn huyện.

 

Đại biểu tham dự buổi tập huấn

 

Hội nghị được nghe ông Võ Văn Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh quán triệt các Chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh nhân dân ở xã, phường, thị trấn; Tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức và hoạt động của ban Thanh tra nhân dân; quy trình giám sát của ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức và hoạt động của ban Giát sát đầu tư cộng đồng; quy trình thực hiện cuộc giám sát.

 

Hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Đồng thời, quán triệt về các chủ trương, đường lối và các quy định mới về Thanh tra nhân dân; Giám sát đầu tư của cộng đồng; bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ giúp cho đội ngũ cán bộ Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đâu tư của cộng đồng nắm chắc chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng Ban Thanh tra nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng …

 

 Từ đó phát huy vai trò thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, tổ chức triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2022 tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong thời gian tới./.

Minh Hùng

Đài TT Càng Long

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 3021
  • Trong tuần: 30,974
  • Tất cả: 2,837,421