Càng Long tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 7 nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 30/9, huyện Càng Long tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 7 nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có đồng chí Trần Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện. Bà Thân Thị Ngọc Kiều, Chủ tịch HĐND và ông Đinh Thanh Quân, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, HĐND huyện xem xét các tờ trình ban hành nghị quyết về:  Báo cáo về điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi ngân sách năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về đồ án quy hoạch đô thị đối thị trấn Càng Long và  xã Tân An huyện Càng Long đến năm 2040; Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 53/NQ – HĐND ngày 22/7/2022 về phát triển thanh niên huyện Càng Long giai đoạn 2022 – 2030 .

Bà Thân Thị Ngọc Kiều, Chủ tịch HĐND huyện và ông Đinh Thanh Quân, Phó Chủ tịch HĐND  đồng chủ trì kỳ họp

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, đầy trách nhiệm, kỳ họp chuyên đề HĐND huyện lần thứ 7 nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua 6 Nghị quyết  quan trọng như : Nghị quyết  bổ sung dự toán  Ngân sách năm 2022; Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị Quyết về đồ án quy hoạch đô thị đối với thị trấn Càng Long và xã Tân An huyện Càng Long đến năm 2040; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 53/NQ – HĐND ngày 22/7/2022 về phát triển thanh niên huyện Càng Long giai đoạn 2022 – 2030. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện xem xét bầu sung bổ Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với  ông Nguyễn Văn Đức, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,  ông Đặng Minh Tuân, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.

Ông Nguyễn Văn Nhủ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

 Phát biểu bế mạc Kỳ họp,  bà Thân Thị  Ngọc Kiều, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của huyện; đồng thời đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện,  sau kỳ họp cần xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết. Phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; Các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết HĐND huyện đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát thực hiện./.

                                                                                      Đồng Tâm

                                                                               (Đài TT Càng Long)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 309
  • Trong tuần: 23,421
  • Tất cả: 1,898,613