Đảng ủy xã Đại Phúc Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17/5/2023, Đảng ủy xã Đại Phúc tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm sơ kết, đánh giá tình hình công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ xã qua hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết; đề ra phương hướng để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có ông Phạm Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy; ông Phạm Hoàng Em, Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy và hơn 220 Đảng viên về dự.

Chủ tọa hội nghị

Đảng bộ xã Đại Phúc có 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có: 05 chi bộ ấp, 02 chi bộ cơ quan, 03 chỉ bộ trường học và 01 chi bộ y tế. Đảng bộ có 228 đảng viên, chiếm tỷ lệ 3,81% so tổng số dân. Trong nữa nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt những khó khăn thách thức như bệnh dịch Covid-19 bùn phát, xuất hiện các dịch bệnh trên đàn gia súc,... nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Đại Phúc đã nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị- Trật tự an toàn xã hội đã có chuyển biến tích cực; từng bước phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trọng tâm là trồng trọt và chăn nuôi. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo” đã phát triển sâu rộng. Tạo sự chuyển biến phát triển chung cùng với các xã khác trong huyện. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được coi trọng, tổ chức bộ máy, cán bộ được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng ủy và Nhân dân xã Đại Phúc đã có 16/31 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đại hội đề ra; 5 chỉ tiêu đạt từ 50-99%; 10 chỉ tiêu đạt  dưới 50%. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành giữa nhiệm kỳ ước đạt trên 1.026 tỷ đồng: trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp: trên 885 tỷ đồng; Giá trị công nghiệp và xây dựng trên  69 tỷ đồng; Giá trị ngành thương mại và dịch vụ ước đạt trên 72 tỷ đồng. Đã giới thiệu việc làm mới cho 473 lao động, số lao động qua đào tạo chiếm trên 68%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 61 triệu đồng/người/năm.

Đại biểu dự  hội nghị

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham luận, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về những mặt hạn chế, khuyết điểm và đề ra các giải pháp thực hiện đạt  nghị quyết nửa nhiệm kỳ còn lại: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 75 triệu đồng/người/ năm; tổng thu ngân sách trên tăng hàng năm 12%. xã vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phạm Văn Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Đại Phúc trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như: chú trọng xây dựng “chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt”, công tác triển khai quán triệt tổ chức thực hiện  các chủ trương  đường lối, chỉ thị nghị quyết  của Đảng  trong đoàn viên  hội viên các đoàn thể  và nhân dân. Đảng ủy khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của xã để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó cần chú trọng lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ, du lịch, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tiếp tục phát triển sản phẩm OCOP và tăng cường các giải pháp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời địa phương cần gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác xã hội, an sinh xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với xây dựng chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận tố quốc và các đoàn thể  chính trị xã hội thực hiện công tác giảm sát phản biện xã hội./.

Thành Thái
Thống kê truy cập
  • Đang online: 81
  • Hôm nay: 12473
  • Trong tuần: 44,639
  • Tất cả: 2,864,375