Phấn đấu xây dựng thị trấn Càng Long đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 04/2022/QĐ- TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. UBND huyện chỉ đạo UBND thị trấn Càng Long ban hành kế hoạch xây dựng đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024.

Theo kế hoạch, tập trung vào các nội dung bao gồm: Phát động đăng ký xây dựng gia đình văn hoá đạt trên 92% và tỷ lệ được công nhận 92% trở lên, có 100% khóm văn hoá và đạt 52 nội dung của 9 tiêu chí đô thị văn minh theo Quyết dịnh 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh lễ phát động xây dựng thị trấn Càng Long

đạt chuẩn đô thị văn minh

  Để đạt được nội dung đề ra của kế hoạch cần phải phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền và vai trò của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động của cán bộ, Đảng viên, hội viên các ngành đoàn thể và nhân dân; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giảm hộ nghèo, các chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời, thu nhập bình quân đầu người cao hơn 75 triệu đồng/người/năm./.

Minh Hiếu

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 110
  • Hôm nay: 12796
  • Trong tuần: 44,962
  • Tất cả: 2,864,698