Huyện ủy Càng Long chỉ đạo triển khai Phần mềm Quản lý đoàn viên

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành Văn bản chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm triển khai Phần mềm Quản lý đoàn viên theo nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trên địa bàn huyện.

Trong xu thế hội nhập sâu rộng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,  chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu của sự phát triển, là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện để đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng. Trong quá trình đó, đoàn viên thanh niên là đội quân tinh nhuệ, lực lượng xung kích, tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện "Năm dữ liệu số quốc gia" của Chính phủ, năm 2023 đã được Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn chủ đề công tác là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn". Trong đó, việc triển khai Phần mềm quản lý đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam nhằm số hóa dữ liệu đoàn viên, số hóa nghiệp vụ quản lý đoàn viên trong toàn hệ thống đoàn là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới nội dung, phương phức hoạt động của Đoàn, góp phần chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Phần mềm đã được triển khai từ năm 2022 với 03 giai đoạn là số hóa dữ liệu cây tổ chức, số hóa dữ liệu đoàn viên và sử dụng các nghiệp vụ trên Phần mềm. Tuy nhiên, sau hơn 01 năm triển khai, vẫn còn tổn chức đoàn, đoàn viên chưa được sổ hóa thông tin lên hệ thống, tình trạng đoàn cơ sở thiếu chi đoàn, chi đoàn thiếu đoàn viên, đoàn viên thiếu thông tin, thực hiện sai nghiệp vụ trên Phần mềm còn xảy ra ở nhiều nơi, dẫn đến việc chưa triển khai đồng bộ được phần mềm trên phạm vi cả nước.,

Để triển khai đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả việc số hóa dữ liệu tổ chức đoàn, đoàn viên, tăng tương tác giữa đoàn viên với tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Huyện đoàn triển khai số hóa dữ liệu tổ chức đoàn, đoàn viên theo nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Phần mềm Quản lý đoàn viên tích hợp với Ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên địa bàn huyện Càng Long./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1306
  • Trong tuần: 19,717
  • Tất cả: 3,227,619