Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát hoạt động kinh tế tập thể tại huyện Càng Long

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của kinh tế tập thể và Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2022 theo quy định của pháp luật. Ngày 16/3, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Càng Long; tham gia với đoàn có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn giám sát do ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; Ông Nguyễn Văn Triều, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp và làm việc với đoàn.

Báo cáo với đoàn giám sát Ủy ban nhân dân huyện Càng Long cho biết trong những năm qua huyện Càng Long rất quan tâm đến công tác kinh tế tập thể hằng năm số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác tăng lên đáng kể. Đến năm 2022 huyện có 23 Hợp tác xã và 2 Quỹ tín dụng tổng vốn điều lệ trên 12 tỷ 055 triệu đồng; doanh thu 38 tỷ 556 triệu đồng, lợi nhuận 4 tỷ 484 triệu đồng và thành lập 41 tổ hợp tác đến nay toàn huyện có 224 tổ hợp tác với 6.719 thành viên. Tại buổi giám sát các thành viên trong đoàn ghi nhận một số hợp tác xã trên địa bàn huyện trong thời gian qua hoạt động có lợi nhuận. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng, nguyên nhân phần lớn do công tác quản lý điều hành của Ban quản trị còn yếu kém, dẫn đến có một số hợp tác xã hoạt động thua lỗ nhiều năm bắt buộc phải giải thể. 

 

Ông: Nguyễn Văn Triều phát biểu giải trình với đoàn

 

Đại diện Ủy ban nhân huyện cũng nhìn nhận tồn tại những khó khăn trong quá trình hoạt động như: cơ chế, chính sách về hoạt động đầu tư trực tiếp liên quan đến pháp luật về đất đai; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm phối hợp cùng với Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc khảo sát, thẩm định giải ngân các dự án và xử lý nợ khi quá hạn; Còn nhiều tổ hợp tác, Hợp tác xã chưa tiếp cận được nguồn vốn; cán bộ thực hiện công tác chưa có chuyên môn phù hợp…

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo trong phát triển kinh tế hợp tác của huyện Càng Long trong thời gian qua đồng thời ghi nhận những khó khăn trong quá trình hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Trưởng đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Càng Long rà soát hoạt động thực chất tất cả các hợp tác xã trên địa bàn tìm cách tháo gỡ; tăng cường công tác tuyên truyền; xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; cần có phương án cụ thể đối với nguồn vốn để hỗ trợ kịp thời nhu cầu về vốn cho các dự án, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh để tiếp cận nguồn vốn; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước cấp huyện, xã. Ngoài ra đề nghị UBND huyện hoàn chỉnh báo cáo nêu rõ những kiến nghị khó khăn của đơn vị để Ban kinh tế ngân sách tỉnh làm cơ sở trình lãnh đạo tỉnh xem xét./.

Minh Hùng

Đài TT Càng Long

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 18,830
  • Tất cả: 2,462,155