Đại hội Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Càng Long nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 15/3/2023, Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Càng Long tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại biểu đại hội nghị phổ biến Quy chế làm việc của đại hội

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, dưới sự chỉ đạo của chi bộ, sự phối hợp của ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo về chuyên môn của Liên đoàn Lao động huyện Càng Long. Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng sinh hoạt công đoàn và chất lượng giáo dục huyện nhà ngày một nâng cao, năm sau cao hơn năm trước. Tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và luôn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên công đoàn và người lao động về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các Nghị quyết, chỉ đạo liên quan đến công tác công đoàn. Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiệm kỳ qua đã thực hiện quy trình, hồ sơ và xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước niên hạn và nâng thâm niên cho 17 lượt đoàn viên công đoàn, tham gia hiến 12 đơn vị máu; góp vốn xoay vòng giúp đỡ 16 đoàn viên công đoàn nhận vốn với số tiền 160.000.000 đồng, tạo điều kiện cho 02 lượt đoàn viên học sau Đại học, 01 đoàn viên học Cao cấp chính trị, 03 đoàn viên học Trung cấp chính trị, 02 đoàn viên tham gia học chuyên viên chính và các lớp bồi dưỡng khác. Trong nhiệm kỳ có 76 lượt cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có 10 lượt chị được Liên đoàn lao động huyện khen thưởng danh hiệu 02 giỏi, có 40% đoàn viên công đoàn xuất sắc, 60% đoàn viên công đoàn xếp loại Khá.

Tại đại hội, Công đoàn cơ sở phòng Giáo dục và Đào tạo đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028 như: phát động 100% cán bộ đoàn viên công đoàn đăng ký tham gia phong trào thi đua yêu nước, cuối năm bình xét có từ 95% đoàn viên công đoàn đạt các danh hiệu thi đua nhà nước và công đoàn, 100% đoàn viên được học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nghị quyết công đoàn cấp trên100% đoàn viên không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội. 100% đoàn viên công đoàn đạt gia đình văn hóa, nông thôn mới, 100% đoàn viên tham gia các các loại phí, quỹ theo quy định, phấn đấu 100% ủy viên ban chấp hành được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn; hàng năm 100% nữ đoàn viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuối năm xét đạt từ 95% trở lên đạt danh hiệu.

Ban chấp hành mới ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 đồng chí, bầu đại biểu dự đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết; đồng chí Trương Thanh Nhàn, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Trương Thanh Nhàn, Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 tặng quà lưu niệm

cho các BCH nhiệm kỳ 2018-2023

Dương Thị Hạnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Càng Long

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 18,753
  • Tất cả: 2,462,078