Càng Long triển khai học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng ngày 26/10/2022, Huyện ủy Càng Long tổ chức Hội nghị học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhằm giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam.

(Quang cảnh Hội nghị)

Đến dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Lữ Công Tạo, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

(Đồng chí Lữ Công Tạo, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo trước Hội nghị)

 

Hội nghị đã được đồng chí Lữ Công Tạo, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chủ nghĩa xã hội, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Ý nghĩa, tầm quan trọng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt được những thành tựu, có ý nghĩa lịch sử…

Sau hội nghị học tập sẽ triển khai học tập thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện.

Minh Kha

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 6360
  • Trong tuần: 18,397
  • Tất cả: 2,047,728